11 februari 2022

1e Oogstbijeenkomst interbestuurlijk programma (IBP)

Programma

10.00 – 10.55 uur: Deel 1

Welkom

Jeannette Baljeu, gedeputeerde water van de provincie Zuid-Holland

Introductie op het IBP-VP ZWD

Inge Hoogerbrugge, programmamanager IBP-VP ZWD

Nationaal Programma Landelijk Gebied

Olga van Kalles, programmamanager Nationaal Programma Landelijk Gebied, Ministerie van LNV

Broedplaats Volhoudbare landbouw

  • Feiko van Dok, procesmanager provincie Zuid-Holland en trekker broedplaats Volhoudbare Landbouw
  • Frank Verhoeven, Adviesbureau Boerenverstand over Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor kringlooplandbouw en biodiversiteitsmonitor akkerbouw

11.05 – 12.00 uur: Deel 2

Broedplaats Zoet Water

  • Marnix van Driel, procesmanager provincie Zeeland en trekker broedplaats Zoet Water
  • Kitty Henderson, projectleider Gemeente Schouwen-Duiveland en Peter van Veelen, projectleider Fieldlabs, Buro Waterfront over Living Lab Schouwen-Duiveland

Governance coalitie: vernieuwend samenwerken – wat hebben we tot nu toe geleerd?

Jitske van Popering, onderzoeker GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam

Blik vooruit

  • Gesprek met bestuurders
  • Mijlpalen 2022

Sluiting