Genieten en beleven van de Delta

De Zuidwestelijke Delta heeft alles in huis om uit te groeien tot hét natuur- en recreatiegebied

Een groenblauwe oase omringd door stedelijk gebied. De Zuidwestelijke Delta heeft alles in huis om uit te groeien tot hét natuur- en recreatiegebied voor lokale bewoners en voor bezoekers uit de omliggende regio. Want in de delta liggen natuurgebieden die internationaal belangrijk zijn. Ook cultuurhistorisch en landschappelijk gezien heeft de delta veel te bieden. Deze unieke landschapskwaliteiten zijn van onschatbare waarde voor de vrijetijdseconomie. Toch blijkt een deel van de doelgroep is daar niet van op de hoogte. Bovendien staan sommige van deze gebieden onder druk. Daarom vergroot de broedplaats Genieten en Beleven van de Delta de zichtbaarheid van de unieke natuur- en recreatiegebieden in de Zuidwestelijke Delta.

Ambitie

De broedplaats verbindt bestaande projecten en partners. Samenhang binnen de Zuidwestelijke Delta geeft de projecten een groter podium of beter bereik.

Doelen

  • De bekendheid, zichtbaarheid en vindbaarheid van het deltagebied vergroten.
  • De bereikbaarheid van het gebied verbeteren en de rol van duurzame mobiliteit vergroten.
  • De verbinding tussen toeristische iconen en entreepoorten met het achterland versterken.
  • De leefbaarheid in het deltagebied versterken.
  • De trots op en de activiteit binnen het deltagebied versterken.

Activiteiten

  • NLDelta Samenwerking: verder uitbouwen en bestendigen van de samenwerking in NLDelta.
  • GeoPark Schelde Delta: het verkrijgen van de status UNESCO Global GeoPark.
  • Deltajaar 2021: herdenking van 600 jaar Sint Elisabethsvloed.
  • Delta Innovation Days: het voortzetten en uitbouwen van dit podium dat geldt als aanjager voor innovatie, samenwerking en ondernemerskracht in de Delta.
  • Overige: bijdragen aan projecten die de leefbaarheid vergroten.

Organisatie

Regelmatig komen de projectleiders die zijn aangesloten bij deze broedplaats bijeen om onderling ervaringen uit te wisselen. Dat is de kracht van een broedplaats: leren van elkaar en zo de projecten verder brengen.

Contactpersoon: Vacature

Projecten

Binnen de broedplaats Genieten en beleven van de Delta zijn allerlei projecten in uitvoering. Elk project heeft zijn eigen pagina.