Ambitie

Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta verdient meer zichtbaarheid en moet natuurlijk toekomstbestendig zijn. Want er ligt een grote uitdaging voor ons. Daarom is het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta opgericht (IBP VP ZWD). In dit programma werken overheden nauw samen met andere maatschappelijke partijen. Dat gebeurt in drie broedplaatsen met elk hun eigen thema: volhoudbare landbouw, zoetwater en genieten en beleven in de Delta. De overkoepelende ambitie van het Gebiedsplan is duidelijk: “Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta”.

Landelijk programma

Het kost tijd om het platteland vitaal, leefbaar en duurzaam te maken. Niet alleen in de Zuidwestelijke Delta maar in heel Nederland. Geen enkele partij kan deze doelen zelfstandig bereiken. Daarom bundelden de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk in 2018 hun krachten in een landelijk initiatief: het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Met een stapsgewijze aanpak – specifiek voor elk gebied – versterken deze partijen samen ons platteland. Voor nu en voor de toekomst.

Lees meer over het landelijke programma

Copyright persoon

Wie namen het initiatief in de Zuidwestelijke Delta?

In het gebied Zuidwestelijke Delta namen de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, Waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland samen met het ministerie van LNV het initiatief voor dit interbestuurlijke programma. Samen vormen ze de trekkers en werken nu heel gericht aan een toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta.

Organisatie

Organisatie

De organisatie bestaat uit een kernteam, met daarin programmamanager en de trekkers van de broedplaatsen. Daarnaast is er een programmateam met daarin de initiatiefnemers. Bestuurlijk is het programma verankerd in het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. Binnen de Zuidwestelijke Delta werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. De ambitie is om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn.

Draagt bij aan

Het programma IBP Vitaal Platteland staat natuurlijk niet op zichzelf. Zo dragen we ook bij aan de ambities van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. Neem bijvoorbeeld de invulling aan het handelingsperspectief ‘Vitaal Polder- en Krekenlandschap’ die is opgenomen in de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050.