Ambitie

Grenzeloos samenwerken
aan een zichtbare en
toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta

Lees verder

Broedplaats Volhoudbare landbouw

Collectieve zoektocht naar een volhoudbare, hoog-innovatieve, circulaire agrarische sector
én voedselketen

Bekijk projecten

Broedplaats Volhoudbare landbouw

Collectieve zoektocht naar een volhoudbare, hoog-innovatieve, circulaire agrarische sector
én voedselketen

Bekijk projecten

Broedplaatsen

De aanpak

De samenwerkingsprojecten binnen de Zuidwestelijke Delta zijn verzameld in drie broedplaatsen met elk een eigen thema:

Volhoudbare landbouw

Klimaatverandering, biodiversiteit en druk op de ruimte zetten de toekomst van de agrarische sector in de Zuidwestelijke Delta onder druk. Hoe zorgen we voor een volhoudbaar en toekomstbestendig perspectief?

Zoetwater

In de toekomst nemen verzilting en zoutdruk toe in de Zuidwestelijke Delta. Hoe maken we duurzame landbouw en duurzaam natuurbeheer mogelijk zonder aanvullende zoetwatervoorziening?

Ontdekken en beleven van de Delta

Wat is er nodig om de Zuidwestelijke Delta te versterken als natuur- en recreatiegebied? Niet alleen voor de lokale bewoners, maar ook voor bezoekers uit de omliggende regio.

Blijf op de hoogte!

Laatste nieuws

De projecten van Vitaal Platteland delen regelmatig hun bevindingen en resultaten.
Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelen en vorderingen.

22 september 2023

Bestuurlijk veldbezoek 22 september 2023

‘Water en bodem sturend’ - dat was het thema van het jaarlijkse, bestuurlijke veldbezoek. Plaats van handeling: Proefboerderij “Rusthoeve”, een agrarisch innovatie- en kenniscentrum op Colijnsplaat, Noord-Beveland. Tijdens het drukbezochte veldbezoek wisselden bestuurders volop kennis uit en werd in ontspannen sfeer genetwerkt.

Lees verder

19 september 2023

Koolstofboeren

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Als we de klimaatdoelen willen halen, moet onze CO2-uitstoot drastisch omlaag. Akkerbouwers beseffen dat zij een onmisbaar deel van de oplossing zijn. Binnen het project Koolstofboeren binden zij koolstof in de bodem. Hiervoor worden zij financieel gewaardeerd...

Lees verder

14 september 2023

Geopark Schelde Delta

Deze zomer zijn grote stappen gezet op weg naar het verkrijgen van de UNESCO status voor Geopark Schelde Delta! In juli bracht een UNESCO-veldteam een vierdaags veldbezoek aan het gebied. Daarop volgde een positief advies van de UNESCO Geopark Council aan de Executive Board van...

Lees verder

8 september 2023

Groenblauwe dooradering

Bermen, hagen, akkerranden en oevers: de randen in het landschap worden door verschillende partijen beheerd. Naast openbaar groenbeheerders aangesteld door provincies, waterschappen en gemeentes, zien steeds meer boeren een rol voor zichzelf weggelegd. Door bomen en hagen aan te planten en de randen van hun...

Lees verder

1 september 2023

Lessen uit NLDelta

Via het water de Biesbosch verbinden met het Haringvliet - over provinciegrenzen heen - dat was het uitgangspunt voor Nationaal Park NLDelta. In 2016 maakte het project een vliegende start met de juryprijs Mooiste natuurgebied van Nederland. Een reeks van successen volgde, waarbij het merk...

Lees verder

6 juli 2023

De FAB-Brochure

Tijdens de Open Dag van CZAV/Rusthoeve ontvingen bezoekers een brochure over natuurlijke plaagregulatie. De brochure beschrijft waarom het belangrijk is om de natuurlijke plaagregulatie op het agrarisch bedrijf te bevorderen en welke maatregelen agrariërs hiervoor kunnen nemen.

Lees verder

15 juni 2023

Voortgangsrapportage

Op 15 juni 2023 werd de vijfde voortgangsrapportage vastgesteld. Met nog 18 maanden voor de boeg voor het IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta, is het een goed moment om samen de balans op te maken van de vorderingen van het gebiedsplan. Conclusie: het programma heeft...

Lees verder

14 juni 2023

Maatregelen voor de veldleeuwerik en patrijs in Zeeland

De derde uitwisselingsbijeenkomst van het project vond plaats in Zeeland op 14 juni, waar we te gast waren bij het agrarisch bedrijf van Martin den Boer in Kerkwerve. Na een korte toelichting op de voortgang van de pilots in Zuid-Holland en West-Brabant werden de resultaten...

Lees verder

7 juni 2023

Zoet water op de kop van Goeree

Op de kop van Goeree werken verschillende partijen samen aan verbetering van de zoetwaterhuishouding binnen de grenzen van het veranderende klimaat. Het uitwerken van projectfase 2 is inmiddels in volle gang. Op drie pilotlocaties wordt het peil opgezet en onderzocht wat de effecten hiervan zijn.

Lees verder

7 juni 2023

Laatste kans subsidie zoetwatermaatregelen

Door verzilting en verdroging staat de zoetwaterbeschikbaarheid onder druk. Om ervoor te zorgen dat boeren over voldoende zoet water blijven beschikken, heeft gemeente Schouwen-Duiveland een regeling opgezet met vouchers voor agrariërs die hun bedrijfsvoering willen innoveren met zoetwateroplossingen. De innovatievouchers kunnen nog tot en met...

Lees verder

31 mei 2023

BMA: zelf sturen op duurzaamheid

Klimaat, water, bodem en biodiversiteit: we staan voor grote maatschappelijke opgaven. Akkerbouwers beseffen dat zij daarbij een onmisbaar deel van de oplossing zijn. De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA) maakt objectief meetbaar hoe akkerbouwers bijdragen aan duurzaamheid. Na een prepilot met 30 akkerbouwers wordt nu toegewerkt naar...

Lees verder

30 maart 2023

Pionieren met strokenteelt

Klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit vragen om nieuwe, veerkrachtige voedselproductiesystemen. In het IBP project innovatie groepen strokenteelt (onderdeel van de Publiek Private Samenwerking (PPS) Strokenteelt) werken verschillende partijen samen om kennis op te doen en te experimenteren met dit nieuwe teeltsysteem.

Lees verder