Ambitie

Grenzeloos samenwerken
aan een zichtbare en
toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta

Lees verder

Broedplaats Volhoudbare landbouw

Collectieve zoektocht naar een volhoudbare, hoog-innovatieve, circulaire agrarische sector
én voedselketen

Bekijk projecten

Broedplaats Volhoudbare landbouw

Collectieve zoektocht naar een volhoudbare, hoog-innovatieve, circulaire agrarische sector
én voedselketen

Bekijk projecten

Nieuws

Inspirerende eindbijeenkomst Landbouw en Openbaar Groen 3 juli

Lees verder
01

Nieuws

Waterkaravaan bezoekt Kop van Goeree

Lees verder
02

Nieuws

Carbon Farming langs de Bloemendaalse polderroute in Moerdijk

Lees verder
03

Nieuws

Boeren met Biodiversiteit

Lees verder
04

Nieuws

Samenwerken in de keten voor volhoudbare landbouw

Lees verder
05

Broedplaatsen

De aanpak

De samenwerkingsprojecten binnen de Zuidwestelijke Delta zijn verzameld in drie broedplaatsen met elk een eigen thema:

Volhoudbare landbouw

Klimaatverandering, biodiversiteit en druk op de ruimte zetten de toekomst van de agrarische sector in de Zuidwestelijke Delta onder druk. Hoe zorgen we voor een volhoudbaar en toekomstbestendig perspectief?

Zoetwater

In de toekomst nemen verzilting en zoutdruk toe in de Zuidwestelijke Delta. Hoe maken we duurzame landbouw en duurzaam natuurbeheer mogelijk zonder aanvullende zoetwatervoorziening?

Ontdekken en beleven van de Delta

Wat is er nodig om de Zuidwestelijke Delta te versterken als natuur- en recreatiegebied? Niet alleen voor de lokale bewoners, maar ook voor bezoekers uit de omliggende regio.

Blijf op de hoogte!

Laatste nieuws

De projecten van Vitaal Platteland delen regelmatig hun bevindingen en resultaten.
Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelen en vorderingen.

3 juli 2024

Inspirerende eindbijeenkomst Landbouw en Openbaar Groen 3 juli

Op woensdag 3 juli vierden we de afronding van een inspirerend project dat de biodiversiteit in het landelijk gebied bevordert en de kracht van bestuurlijke samenwerking tussen landbouw en openbaar groen onderstreept.

Lees verder

16 juni 2024

Waterkaravaan bezoekt Kop van Goeree

Te veel of juist te weinig: zoetwater vormt een uitdaging in heel Nederland. De Kop van Goeree kampt daarbij specifiek met verzilting. Afgelopen voorjaar brachten gedeputeerden, waaronder Jeannette Baljeu (Water, Bodem en Klimaatadaptatie) en Mariëtte van Leeuwen (ZH-PLG), samen met hun ambtenaren en gebiedspartners een...

Lees verder

15 juni 2024

Carbon Farming langs de Bloemendaalse polderroute in Moerdijk

Rond Moerdijk zijn steeds meer boeren actief met Carbon Farming. In dit ruime en diverse boerenlandschap met uitgestrekte polders vol grazende koeien, akkers met suikerbieten en boomgaarden vol kersen, is het prachtig fietsen. Daarom zijn er rond Moerdijk samen met Visit Moerdijk drie polderroutes ontwikkeld....

Lees verder

15 juni 2024

Boeren met Biodiversiteit

‘Biodiversiteit en natuurherstel is een complex agro-economisch vraagstuk. Daarbij is het belangrijk om feiten van fictie te onderscheiden.’ Aan het woord is Arwen van der Gugten die als projectleider vanuit de WUR betrokken is bij het PPS-project Boeren met Biodiversiteit (2022-2026) dat in meerdere provincies...

Lees verder

14 juni 2024

Samenwerken in de keten voor volhoudbare landbouw

Farm Frites startte anderhalf jaar geleden het Future Farming Program, gericht op regeneratieve landbouw. Sustainability Manager Hens Gunneman die tevens als projectleider bij het IBP-project BMA-scenario doorrekening is aangehaakt, legt uit waarom binnen het programma gekozen is voor de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) en de KPI-systematiek....

Lees verder

14 juni 2024

Sensorisch landschap

Er is meer aandacht voor bodemleven en de ecosysteemdiensten die de bodem levert zoals ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit, vruchtbaarheid en waterregulatie. Dit jaar sloot het onderzoeksproject Sensorisch Landschap aan bij het IBP. Doel is meer inzicht krijgen in hoe de bodem functioneert en bij welk...

Lees verder

13 juni 2024

Zevende voortgangsrapportage

Op 13 juni werd de zevende voortgangsrapportage vastgesteld. Nu het IBP-programma afloopt, is het volgens Broedplaatstrekker Zoet water Marnix van Driel een goed moment om de meerwaarde ervan te benoemen en nieuwe wegen te verkennen voor toekomstige interbestuurlijke, grensontkennende samenwerking in de Zuidwestelijke Delta.

Lees verder

14 maart 2024

Grote opkomst akkerbouwers op bijeenkomst biodiversiteitsmonitor

Op 27 februari jongstleden is op een bijeenkomst in Heinkenszand het startsein gegeven voor de opschaling van de pilot Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta. Hierbij waren ruim 75 akkerbouwers aanwezig die zich aangemeld hebben om deel te nemen aan dit project.

Lees verder

14 maart 2024

Nieuwe projecten

Bodemleven, biodiversiteit en circulair of regeneratief boeren: binnen de Broedplaats Volhoudbare Landbouw worden verschillende nieuwe projecten ontwikkeld. Zo wordt er in de Zuidwestelijke Delta volop geëxperimenteerd en waardevolle ervaring opgedaan met nieuwe teeltsystemen en verdienmodellen om de landbouwtransitie te versnellen.

Lees verder

14 maart 2024

Beleefroute Yerseke Moer

Zeg je Yerseke, dan denken de meeste mensen meteen aan mosselen en oesters. Maar het gebied rondom de dorpskernen van Yerseke is ook van grote natuurlijke, geologische en cultuurhistorische waarde. Door de bedijking van de Scheldedelta ontstond hier in de Middeleeuwen een bijzonder veengebied met...

Lees verder

14 maart 2024

Pioniers in het veld

Twee vooraanstaande Zuid-Hollandse akkerbouwers hebben hun krachten gebundeld voor de ontwikkeling van een fieldlab biologisch regeneratieve akkerbouw. Door samen te werken en kennis te delen, zetten Klompe Landbouw, Mosselman en zich samen met hun partners in voor het bevorderen van een innovatieve en ecologisch verantwoorde...

Lees verder

14 maart 2024

Fieldlab Boerderij van de Toekomst Zuid West

Onlangs kreeg het Fieldlab Boerderij van de Toekomst Zuid West groen licht om de ontwerpfase van start te laten gaan. Het fieldlab is een initiatief van de WUR, AIKC Rusthoeve en Delphy en een spin-off van het fieldlab in Lelystad. Op dit moment wordt er...

Lees verder