Ambitie

Grenzeloos samenwerken
aan een zichtbare en
toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta

Lees verder

Broedplaats Volhoudbare landbouw

Collectieve zoektocht naar een volhoudbare, hoog-innovatieve, circulaire agrarische sector
én voedselketen

Bekijk projecten

Broedplaats Volhoudbare landbouw

Collectieve zoektocht naar een volhoudbare, hoog-innovatieve, circulaire agrarische sector
én voedselketen

Bekijk projecten

Broedplaatsen

De aanpak

De samenwerkingsprojecten binnen de Zuidwestelijke Delta zijn verzameld in drie broedplaatsen met elk een eigen thema:

Volhoudbare landbouw

Klimaatverandering, biodiversiteit en druk op de ruimte zetten de toekomst van de agrarische sector in de Zuidwestelijke Delta onder druk. Hoe zorgen we voor een volhoudbaar en toekomstbestendig perspectief?

Zoetwater

In de toekomst nemen verzilting en zoutdruk toe in de Zuidwestelijke Delta. Hoe maken we duurzame landbouw en duurzaam natuurbeheer mogelijk zonder aanvullende zoetwatervoorziening?

Ontdekken en beleven van de Delta

Wat is er nodig om de Zuidwestelijke Delta te versterken als natuur- en recreatiegebied? Niet alleen voor de lokale bewoners, maar ook voor bezoekers uit de omliggende regio.

Blijf op de hoogte!

Laatste nieuws

De projecten van Vitaal Platteland delen regelmatig hun bevindingen en resultaten.
Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelen en vorderingen.

7 juni 2023

Zoet water op de kop van Goeree

Op de kop van Goeree werken verschillende partijen samen aan verbetering van de zoetwaterhuishouding binnen de grenzen van het veranderende klimaat. Het uitwerken van projectfase 2 is inmiddels in volle gang. Op drie pilotlocaties wordt het peil opgezet en onderzocht wat de effecten hiervan zijn.

Lees verder

7 juni 2023

Laatste kans subsidie zoetwatermaatregelen

Door verzilting en verdroging staat de zoetwaterbeschikbaarheid onder druk. Om ervoor te zorgen dat boeren over voldoende zoet water blijven beschikken, heeft gemeente Schouwen-Duiveland een regeling opgezet met vouchers voor agrariërs die hun bedrijfsvoering willen innoveren met zoetwateroplossingen. De innovatievouchers kunnen nog tot en met...

Lees verder

31 mei 2023

BMA: zelf sturen op duurzaamheid

Klimaat, water, bodem en biodiversiteit: we staan voor grote maatschappelijke opgaven. Akkerbouwers beseffen dat zij daarbij een onmisbaar deel van de oplossing zijn. De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA) maakt objectief meetbaar hoe akkerbouwers bijdragen aan duurzaamheid. Na een prepilot met 30 akkerbouwers wordt nu toegewerkt naar...

Lees verder

30 maart 2023

Pionieren met strokenteelt

Klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit vragen om nieuwe, veerkrachtige voedselproductiesystemen. In het IBP project innovatie groepen strokenteelt (onderdeel van de Publiek Private Samenwerking (PPS) Strokenteelt) werken verschillende partijen samen om kennis op te doen en te experimenteren met dit nieuwe teeltsysteem.

Lees verder

29 maart 2023

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw

BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta gaat verder! Wat gebeurt er als je akkerbouwers niet afrekent, maar juist beloont voor hun prestaties? Die vraag is leidend in de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA) die 14 februari werd gelanceerd. In de BMA werken overheden en ketenpartijen in diverse pilots gezamenlijk...

Lees verder

27 maart 2023

Innovatievouchers Living Lab Schouwen-Duiveland

Door verzilting en verdroging staat de zoetwaterbeschikbaarheid van Schouwen-Duiveland onder druk. Hoe zorgen we dat boeren over voldoende zoet water blijven beschikken? Sinds vorige zomer loopt er in gemeente Schouwen-Duiveland een regeling met vouchers bedoeld voor agrariërs die hun bedrijfsvoering willen innoveren met zoetwateroplossingen.

Lees verder

23 maart 2023

Mobiel Deltarium

Varen door verleden, heden en toekomst Afgelopen jaar verkende Provincie Noord-Brabant samen met de Zuidwestelijke Delta de mogelijkheden voor een mobiel bezoekerscentrum over het leven in de Vlaams-Nederlandse delta. Het Rotterdamse ontwerpbureau Studio Marco Vermeulen ontwierp daarop een mobiel ‘Deltarium’: een rondreizende delta-experience die op...

Lees verder

14 maart 2023

Bijeenkomst Waterpark GO 14 maart 2023

Goed nieuws voor Waterpark Goeree-Overflakkee: fase 2 - de uitvoering en monitoring van de kansrijke maatregelen – kan van start! Met een extra subsidie vanuit IBP kan de zoetwaterhuishouding op de kop van Goeree nu worden aangepakt.

Lees verder

7 maart 2023

Agrarische zoetwatermarkt

Op 7 maart bezochten meer dan 100 bezoekers de zoetwatermarkt in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Het was voor het eerst dat adviseurs, leveranciers en agrariërs samen kennis uitwisselden over zoetwateroplossingen. Buiten trokken een irrigatie-container en een tractor met schijfkouterbalk en spitmachine de aandacht. Binnen was...

Lees verder

7 maart 2023

Nieuwe oogst: de kracht van interbestuurlijk samenwerken

Interbestuurlijke samenwerking bewijst steeds meer zijn waarde. Tijdens de tweede oogstbijeenkomst op 7 maart jongstleden kwamen bestuurders uit drie verschillende provincies online bijeen om inzichten met elkaar te delen. Het werd een inspirerende uitwisseling. Voornaamste conclusie: de jarenlange inzet en samenwerking wordt zichtbaar.

Lees verder

21 december 2022

Innovatief karakter zorgt voor vertraging in subsidieverlening

Twee projecten binnen de broedplaats Volhoudbare Landbouw lopen op dit moment tegen een uitdaging aan. Het gaat om de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en het project Strokenteelt (Gebiedspilot Transitie naar agro-ecologische, gewasdiverse teeltsystemen). Het innovatieve karakter van beide projecten vraagt om juridische voorzorgsmaatregelen die tijdrovend zijn. Zodoende...

Lees verder

8 december 2022

Najaarseditie voortgangsrapportage 2022

Twee keer per jaar publiceert Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta een overzicht van de ontwikkelingen rondom dit interbestuurlijk programma en de bijbehorende projecten. Dit najaar verscheen de tweede voortgangsrapportage van 2022. De ervaringen brengen we actief onder de aandacht bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Lees verder