Ambitie

Grenzeloos samenwerken
aan een zichtbare en
toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta

Lees verder

Broedplaats Volhoudbare landbouw

Collectieve zoektocht naar een volhoudbare, hoog-innovatieve, circulaire agrarische sector
én voedselketen

Bekijk projecten

Agenda

23 februari 2022
Werksessie perspectief Volhoudbare landbouw provincie Zeeland, Brabant en Zuid-Holland

Lees verder
01

Video

Eerste Oogstbijeenkomst

Lees verder
02

Broedplaatsen

De aanpak

De samenwerkingsprojecten binnen de Zuidwestelijke Delta zijn verzameld in drie broedplaatsen met elk een eigen thema:

Volhoudbare landbouw

Klimaatverandering, biodiversiteit en druk op de ruimte zetten de toekomst van de agrarische sector in de Zuidwestelijke Delta onder druk. Hoe zorgen we voor een volhoudbaar en toekomstbestendig perspectief?

Zoetwater

In de toekomst nemen verzilting en zoutdruk toe in de Zuidwestelijke Delta. Hoe maken we duurzame landbouw en duurzaam natuurbeheer mogelijk zonder aanvullende zoetwatervoorziening?

Ontdekken en beleven van de Delta

Wat is er nodig om de Zuidwestelijke Delta te versterken als natuur- en recreatiegebied? Niet alleen voor de lokale bewoners, maar ook voor bezoekers uit de omliggende regio.

Blijf op de hoogte!

Laatste nieuws

De projecten van Vitaal Platteland delen regelmatig hun bevindingen en resultaten.
Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelen en vorderingen.

12 juli 2022

Ervaringen delen over de kwaliteit van akkerranden en bermen

Bij de tweede uitwisselingsbijeenkomst van het project waren alle pilot-deelnemers op 29 juni 2022 te gast bij het agrarisch bedrijf van Jacob Noordermeer in Zwartewaal (Zuid-Holland). Het doel van deze bijeenkomst was om alle deelnemers bij te praten over de voortgang van de pilots en...

Lees verder

23 juni 2022

Samenwerken investeren in Zoet water op Goeree-Overflakkee

Voor een nieuw project binnen de broedplaats Zoet Water is in juni jl. € 135.000,- subsidie toegekend aan ‘Zoet Water op de kop van Goeree’. Een project in Zuid-Holland. De bijdrage is opgebouwd uit een landelijke subsidie (LNV) van € 110.000,- en een regionale subsidie...

Lees verder

23 juni 2022

Samen investeren in Zoet water op Schouwen-Duiveland

Voor de broedplaats Zoet Water heeft in juni jl. de Provincie Zuid-Holland namens het Rijk (LNV) een landelijke subsidie van ruim € 1.500.000,- en Provincie Zeeland een regionale subsidie van ruim € 600.000,- verleend om te komen tot de uitvoering van zoet watermaatregelen op Schouwen-Duiveland....

Lees verder

9 juni 2022

Presentatie Voortgangsrapportage IBP VP ZWD juni 2022

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de tweede voortgangsrapportage IBP VP ZWD, gepresenteerd door het programma IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta. In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de resultaten en de prestaties door het programma tot nu toe.

Lees verder

11 februari 2022

Eerste Oogstbijeenkomst 11 februari 2022

Het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta is nu iets meer dan een jaar bezig. Tijd om bij de eerste resultaten stil te staan. Dit is wat we met de bestuurders uit het gebied op 11 februari gedaan hebben. Met Gedeputeerden Jeannette Baljeu (Zuid-Holland), Elies...

Lees verder

1 december 2021

Huub Remijn deelt zijn ervaringen over het aanleggen van strokenteelt

Huub heeft een akkerbouwbedrijf in Zeeland. Hij is begonnen met strokenteelt door de samenwerking met Stichting het Zeeuwse Landschap. De stichting heeft een project genaamd: Akkervogelproject Burghsluis. Dit project heeft als doel om percelen aantrekkelijker te maken voor akkervogels. Eén van de maatregelen die Huub...

Lees verder

1 november 2021

Landbouw en openbaar groen: samen sterker!

Vanuit het Interbestuurlijk Programma Zuidwestelijke Delta wordt door 16 partners samengewerkt aan het ontwikkelen en afstemmen van het beheer van landbouw, akkerranden en openbaar groen. Landbouw en openbaar groen versterken elkaar in het landelijk gebied als goede afstemming plaatsvindt. Voor een optimale inrichting van het...

Lees verder

Aankomende activiteiten

Agenda

Binnen het programma organiseren we diverse bijeenkomsten.
Bekijk wat er de komende periode allemaal op het programma staat.