Ambitie

Grenzeloos samenwerken
aan een zichtbare en
toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta

Lees verder

Broedplaats Volhoudbare landbouw

Collectieve zoektocht naar een volhoudbare, hoog-innovatieve, circulaire agrarische sector
én voedselketen

Bekijk projecten

Broedplaats Volhoudbare landbouw

Collectieve zoektocht naar een volhoudbare, hoog-innovatieve, circulaire agrarische sector
én voedselketen

Bekijk projecten

Broedplaatsen

De aanpak

De samenwerkingsprojecten binnen de Zuidwestelijke Delta zijn verzameld in drie broedplaatsen met elk een eigen thema:

Volhoudbare landbouw

Klimaatverandering, biodiversiteit en druk op de ruimte zetten de toekomst van de agrarische sector in de Zuidwestelijke Delta onder druk. Hoe zorgen we voor een volhoudbaar en toekomstbestendig perspectief?

Zoetwater

In de toekomst nemen verzilting en zoutdruk toe in de Zuidwestelijke Delta. Hoe maken we duurzame landbouw en duurzaam natuurbeheer mogelijk zonder aanvullende zoetwatervoorziening?

Ontdekken en beleven van de Delta

Wat is er nodig om de Zuidwestelijke Delta te versterken als natuur- en recreatiegebied? Niet alleen voor de lokale bewoners, maar ook voor bezoekers uit de omliggende regio.

Blijf op de hoogte!

Laatste nieuws

De projecten van Vitaal Platteland delen regelmatig hun bevindingen en resultaten.
Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelen en vorderingen.

14 maart 2024

Grote opkomst akkerbouwers op bijeenkomst biodiversiteitsmonitor

Op 27 februari jongstleden is op een bijeenkomst in Heinkenszand het startsein gegeven voor de opschaling van de pilot Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Zuidwestelijke Delta. Hierbij waren ruim 75 akkerbouwers aanwezig die zich aangemeld hebben om deel te nemen aan dit project.

Lees verder

14 maart 2024

Nieuwe projecten

Bodemleven, biodiversiteit en circulair of regeneratief boeren: binnen de Broedplaats Volhoudbare Landbouw worden verschillende nieuwe projecten ontwikkeld. Zo wordt er in de Zuidwestelijke Delta volop geëxperimenteerd en waardevolle ervaring opgedaan met nieuwe teeltsystemen en verdienmodellen om de landbouwtransitie te versnellen.

Lees verder

14 maart 2024

Beleefroute Yerseke Moer

Zeg je Yerseke, dan denken de meeste mensen meteen aan mosselen en oesters. Maar het gebied rondom de dorpskernen van Yerseke is ook van grote natuurlijke, geologische en cultuurhistorische waarde. Door de bedijking van de Scheldedelta ontstond hier in de Middeleeuwen een bijzonder veengebied met...

Lees verder

14 maart 2024

Pioniers in het veld

Twee vooraanstaande Zuid-Hollandse akkerbouwers hebben hun krachten gebundeld voor de ontwikkeling van een fieldlab biologisch regeneratieve akkerbouw. Door samen te werken en kennis te delen, zetten Klompe Landbouw, Mosselman en zich samen met hun partners in voor het bevorderen van een innovatieve en ecologisch verantwoorde...

Lees verder

14 maart 2024

Fieldlab Boerderij van de Toekomst Zuid West

Onlangs kreeg het Fieldlab Boerderij van de Toekomst Zuid West groen licht om de ontwerpfase van start te laten gaan. Het fieldlab is een initiatief van de WUR, AIKC Rusthoeve en Delphy en een spin-off van het fieldlab in Lelystad. Op dit moment wordt er...

Lees verder

13 maart 2024

Circulariteit begint bij de bodem

In 2050 moet onze economie volledig circulair zijn, waarbij hoogwaardige grondstoffen zo lang mogelijk in de keten worden gehouden, terwijl afval en het gebruik van hulpbronnen tot een minimum worden beperkt. Ook binnen de landbouwsector wordt gestreefd naar het sluiten van de kringloop. Agricycling stelt...

Lees verder

1 februari 2024

Bestuurlijke oogstbijeenkomst 1 februari 2024

Waar staan we na drie jaar interbestuurlijk samenwerken? En hoe blijven we samenwerken aan een volhoudbare landbouw in de Zuidwestelijke Delta? ‘Ook in de toekomst worden provinciegrensoverschrijdende projecten gezamenlijk opgepakt vanuit het interbestuurlijk overleg ZWD’, reageert Jeannette Baljeu, als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk...

Lees verder

10 december 2023

Zesde voortgangsrapportage

Op 7 december 2023 werd de zesde voortgangsrapportage vastgesteld. Het IBP heeft sinds de lancering in 2020 diverse innovatieve projecten mogelijk gemaakt en aangejaagd. Programmamanager Inge Hoogerbrugge blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar 2024.

Lees verder

10 december 2023

Bedrijvenbijeenkomst koolstofboeren Moerdijk

Op 28 november organiseerden ZLTO, Gemeente Moerdijk en Havenbedrijf Moerdijk een informatiebijeenkomst voor lokale bedrijven over CO2-compensatie via Carbon Farming. De bijeenkomst vond plaats op het melkvee- en akkerbouwbedrijf van Monique en Tom van der Made in Langeweg. Van der Made is een van de...

Lees verder

8 december 2023

Uitrol BMA

De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA) schaalt op naar 100 deelnemers. ‘Nu de boeren nog niet op het land zijn, voeren we campagne om meer deelnemers te werven,’ licht Nynke Dijkstra toe. Dijkstra is vanuit adviesbureau Boerenverstand verantwoordelijk voor de uitrol van de pilot in de Zuidwestelijke Delta. Zij...

Lees verder

8 december 2023

Bestuurlijke bijeenkomst Living Lab Schouwen-Duiveland

Op 8 december vond de jaarlijkse bestuurlijke bijeenkomst plaats rondom de zoetwateropgave. Wethouder Paula Schot van de gemeente Schouwen-Duiveland blikt tevreden terug: ‘De bestuurlijke wil is er. Nu moeten we hobbels gaan overwinnen in wet- en regelgeving. Maar daar heb ik wel vertrouwen in. Ik ben dankbaar...

Lees verder

2 december 2023

Gewasdiversiteit versnellen

In de Gebiedspilot Transitie naar agro-ecologische, gewasdiverse teeltsystemen wordt onderzocht hoe gewasdiversiteit kan bijdragen aan het verbeteren van ecosysteem in de praktijk. Het ontwikkelen van een versnellingsaanpak in de transitie van monocultuur naar meer gewasdiversiteit in de akkerbouw is echter niet eenvoudig.

Lees verder