Ambitie

Grenzeloos samenwerken
aan een zichtbare en
toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta

Lees verder

Broedplaats Volhoudbare landbouw

Collectieve zoektocht naar een volhoudbare, hoog-innovatieve, circulaire agrarische sector
én voedselketen

Bekijk projecten

Broedplaats Volhoudbare landbouw

Collectieve zoektocht naar een volhoudbare, hoog-innovatieve, circulaire agrarische sector
én voedselketen

Bekijk projecten

Nieuws

Geopark Schelde Delta gaat voor UNESCO-status

Lees verder
01

Nieuws

Innovatief karakter zorgt voor vertraging in subsidieverlening

Lees verder
02

Nieuws

Publicatie van het rapport Perspectief Volhoudbare landbouw ZWD

Lees verder
03

Broedplaatsen

De aanpak

De samenwerkingsprojecten binnen de Zuidwestelijke Delta zijn verzameld in drie broedplaatsen met elk een eigen thema:

Volhoudbare landbouw

Klimaatverandering, biodiversiteit en druk op de ruimte zetten de toekomst van de agrarische sector in de Zuidwestelijke Delta onder druk. Hoe zorgen we voor een volhoudbaar en toekomstbestendig perspectief?

Zoetwater

In de toekomst nemen verzilting en zoutdruk toe in de Zuidwestelijke Delta. Hoe maken we duurzame landbouw en duurzaam natuurbeheer mogelijk zonder aanvullende zoetwatervoorziening?

Ontdekken en beleven van de Delta

Wat is er nodig om de Zuidwestelijke Delta te versterken als natuur- en recreatiegebied? Niet alleen voor de lokale bewoners, maar ook voor bezoekers uit de omliggende regio.

Blijf op de hoogte!

Laatste nieuws

De projecten van Vitaal Platteland delen regelmatig hun bevindingen en resultaten.
Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelen en vorderingen.

21 december 2022

Innovatief karakter zorgt voor vertraging in subsidieverlening

Twee projecten binnen de broedplaats Volhoudbare Landbouw lopen op dit moment tegen een uitdaging aan. Het gaat om de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en het project Strokenteelt (Gebiedspilot Transitie naar agro-ecologische, gewasdiverse teeltsystemen). Het innovatieve karakter van beide projecten vraagt om juridische voorzorgsmaatregelen die tijdrovend zijn. Zodoende...

Lees verder

8 december 2022

Najaarseditie voortgangsrapportage 2022

Twee keer per jaar publiceert Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta een overzicht van de ontwikkelingen rondom dit interbestuurlijk programma en de bijbehorende projecten. Dit najaar verscheen de tweede voortgangsrapportage van 2022. De ervaringen brengen we actief onder de aandacht bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Lees verder

1 december 2022

Geopark Schelde Delta gaat voor UNESCO-status

Op 1 december diende het partnernetwerk Geopark Schelde Delta officieel zijn kandidatuur in bij UNESCO. Het toekennen van de UNESCO-status zou een internationale erkenning betekenen voor het geologisch erfgoed, de cultuurhistorie en de natuur van de Scheldedelta. De volledige procedure bij UNESCO duurt ongeveer 1,5...

Lees verder

25 november 2022

Geslaagde platformbijeenkomst Vitaal Platteland: Samenwerken zonder de belemmering van grenzen

Afgelopen vrijdag 25 november ontmoetten meer dan 80 bestuurders, beleidsmakers, ondernemers, onderzoekers en ontwerpers elkaar bij de platformbijeenkomst Vitaal Platteland. Een inspirerende middag!

Lees verder

25 november 2022

Publicatie van het rapport Perspectief Volhoudbare landbouw ZWD

Begin 2022 presenteerden 5 grootschalige akkerbouwers hun perspectief in netwerkbijeenkomst voor Volhoudbare Landbouw in de Zuidwestelijke Delta. Zij deden destijds een oproep aan ketenpartijen en overheid om ook hun perspectief te geven. De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland gaven vervolgens opdracht aan bureau Origame om...

Lees verder

10 november 2022

Informatieavond Innovatievouchers Schouwen-Duiveland

Op 3 november vond in het dorpshuis in Kerkwerve een informatieavond plaats over innovatievouchers. Deze vouchers zijn bestemd voor agrarisch ondernemers die willen investeren in maatregelen om meer zoetwater beschikbaar te hebben op het perceel, bedrijf en in het gebied. De voucher vormt een financiële...

Lees verder

26 september 2022

Impressie Veldbezoek Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta

Op vrijdag 9 september ’22 vond het veldbezoek Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta plaats. Suzan Klein Gebbink was dagvoorzitter en bestuurders vanuit gemeenten, waterschappen en provincie waren aanwezig.

Lees verder

12 juli 2022

Ervaringen delen over de kwaliteit van akkerranden en bermen

Bij de tweede uitwisselingsbijeenkomst van het project waren alle pilot-deelnemers op 29 juni 2022 te gast bij het agrarisch bedrijf van Jacob Noordermeer in Zwartewaal (Zuid-Holland). Het doel van deze bijeenkomst was om alle deelnemers bij te praten over de voortgang van de pilots en...

Lees verder

8 juli 2022

Bezoek aan Floriade

Op 8 juli zijn we met een groep van zes naar de Floriade geweest om daar met Herman Navis in gesprek te gaan over de eiwit transitie.

Lees verder

23 juni 2022

Samenwerken investeren in Zoet water op Goeree-Overflakkee

Voor een nieuw project binnen de broedplaats Zoet Water is in juni jl. € 135.000,- subsidie toegekend aan ‘Zoet Water op de kop van Goeree’. Een project in Zuid-Holland. De bijdrage is opgebouwd uit een landelijke subsidie (LNV) van € 110.000,- en een regionale subsidie...

Lees verder

23 juni 2022

Samen investeren in Zoet water op Schouwen-Duiveland

Voor de broedplaats Zoet Water heeft in juni jl. de Provincie Zuid-Holland namens het Rijk (LNV) een landelijke subsidie van ruim € 1.500.000,- en Provincie Zeeland een regionale subsidie van ruim € 600.000,- verleend om te komen tot de uitvoering van zoet watermaatregelen op Schouwen-Duiveland....

Lees verder

23 juni 2022

Biovelddag

Na twee jaar corona kon de Biovelddag dit jaar weer doorgang vinden. Het was een zeer warme en zondige dag met veel interessante sprekers en stands. Voor de ervaren strokentelers was er in de ochtend een evenement waarbij de telers, begeleid door Wijnand Sukkel en...

Lees verder

Aankomende activiteiten

Agenda

Binnen het programma organiseren we diverse bijeenkomsten.
Bekijk wat er de komende periode allemaal op het programma staat.