13 september 2022

Bijeenkomst Samenwerking Landbouw en Openbaar groen

Bijeenkomst Samenwerking Landbouw en Openbaar groen

Graag nodigen we u uit om ‘inspiratie op te doen’ en ervaringen uit te wisselen over de samenwerking tussen landbouw en openbaar groen. Bermen, dijken, akkerranden, hagen en natuurvriendelijke oevers vormen samen het groenblauwe netwerk in het agrarisch landschap.

Samenwerking tussen boeren en beheerders van openbaar groen is belangrijk om dit groenblauwe netwerk goed te beheren. Maar hoe doe je dit nu in de praktijk? Diverse projecten en netwerken, die op dit onderwerp werkzaam zijn, zullen in het veld vertellen over hun activiteiten (o.a. Bijenlandschap West Brabant, Rijke Dijken, Fabulous Farmers, IBP project ‘landbouw en openbaar groen’). De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het IBP-programma Zuidwestelijke Delta.

Het volledige programma van de bijeenkomst vindt u hier.

Hopelijk tot ziens op 13 september a.s.!
Namens het organiserend team,

Wico Dieleman (ZLTO)
Irene Bouwma (WUR)