25 november 2022

Platformbijeenkomst Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta

Platformbijeenkomst Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta

Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta

Op vrijdag 25 november 2022 organiseren het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) Zuidwestelijke Delta en het programma Zuidwestelijke Delta een platformbijeenkomst voor stakeholders en alle andere belangstellenden. Het programma start om 13.00 uur, met onder andere een keynote van Jacqueline Cramer en workshops. De bijeenkomst vindt plaats op de markante locatie De Boekenberg in Spijkenisse.

Noteer 25 november alvast in je agenda! Binnenkort kun je je aanmelden en versturen we uitnodigingen

Op 25 november kijken we met bestuurders, ambtenaren, ondernemers, vakspecialisten en ondernemers vooruit. Hoe werken we samen aan de ambities voor een toekomstgerichte Zuidwestelijke Delta? Hoe bouwen we verder na de platformbijeenkomsten voor de zomer en de projecten binnen Vitaal Platteland? Hoe komen we tot steeds meer ideeën voor oplossingen voor onze veiligheid, landbouw, natuur en ecologie? Deze transitie tot een duurzaam gebied vraagt om nieuwe verbindingen en samenwerkingsverbanden. Op 25 november pakken we dit thema bij de kop!

Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta is de ambitie van het IBP-Vitaal Platteland. In drie broedplaatsen werken overheden en andere partijen in het gebied aan de thema’s: Volhoudbare landbouw, Zoetwater en Genieten en beleven in de Delta. Deze thema’s, de broedplaatsen en de projecten krijgen een prominente plek in het programma.

Meer informatie vindt u op de site van ZWDelta. Hier kunt u zich t.z.t. ook aanmelden.