7 maart 2023

Tweede Oogstbijeenkomst 7 maart 2023

Tweede Oogstbijeenkomst 7 maart 2023

Interbestuurlijk samenwerken vormt een waardevolle aanpak bij diverse opgaven. Dat blijkt onder meer uit het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta. Dit programma is nu in het derde jaar van uitvoering. Op 11 februari 2022 was de eerste bestuurlijke Oogstbijeenkomst, waarin diverse resultaten werden gedeeld en actuele ontwikkelingen zijn besproken rondom het landelijk gebied en de opgaven rond bijvoorbeeld zoetwater. Deelnemende bestuurders spraken af om jaarlijks zo’n oogstbijeenkomst te organiseren.

De volgende bestuurlijke Oogstbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 7 maart 2023. Deze staat in het teken van de verbinding met het NPLG. Het programma gaat namelijk ook over een toekomstbestendige landbouw en een vitaal platteland, volgens het Gebiedsplan van het IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta is eind 2020 vastgesteld. Inmiddels werken betrokken overheden en maatschappelijke partijen in pilots aan diverse uitdagende opgaven en vernieuwingen in het landelijk gebied. Projecten die we in de toekomst hard nodig hebben.

De pilots leveren een boel ervaringen en inspiratie op. Welke successen en inzichten zijn interessant voor het NPLG en de gebiedsprocessen? Daar staan de bestuurders op 7 maart 2023 samen bij stil.