7 maart 2023

Agrarische zoetwatermarkt

Op 7 maart bezochten meer dan 100 bezoekers de zoetwatermarkt in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Het was voor het eerst dat adviseurs, leveranciers en agrariërs samen kennis uitwisselden over zoetwateroplossingen. Buiten trokken een irrigatie-container en een tractor met schijfkouterbalk en spitmachine de aandacht. Binnen was er met 18 marktkramen veel te zien en te bespreken.

Zoetwateroplossingen

Als agrariër heb je te maken met uitdagingen als wateroverlast, droogte en verzilting. Om een vitaal en leefbaar platteland te houden, is de overgang naar een klimaatbestendig en zelfvoorzienend watersysteem noodzakelijk. Bij de stands kon men kennismaken met tal van technische innovaties en vragen stellen. Zo lieten leveranciers zien hoe zij de agrarische sector helpen met zoetwateroplossingen zoals niet-kerende grondbewerking, druppelirrigatie, ondergrondse opslag en zoetwaterbassins.

Adviseurs aan het woord

Bezoekers konden in gesprek met AddVision over de voucherregeling voor zoetwateroplossingen en met de bodem- en watercoaches van ZLTO en CZAV. Agrariërs op Schouwen-Duiveland kunnen nog tot eind juni een aanvraag doen voor subsidie voor zoetwatermaatregelen via deze voucherregeling. Het was druk bij de verschillende informatieve presentaties van Acacia Water, KWR Water, Buro Waterfront en de provincie. Hier werden onder andere het stuwtjesplan en de bodemkaarten van Freshem en GeoTOP voor het voetlicht gebracht.

Persoonlijke ervaringen

Wat indruk maakte op bezoekers, was dat verschillende agrariërs die samenwerken in projecten van de Broedplaats Zoet Water, hun persoonlijke ervaringen deelden. Zij vertelden over doel en opzet van het project waarin zij participeren. Ook gaven zij aan hoe zij met onzekerheden in het project omgaan.

Meer weten

Lees hier het verslag van de Agrarische zoetwatermarkt.

De agrarische zoetwatermarkt maakt onderdeel uit van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. En is mogelijk gemaakt met steun van IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta en een subsidie van Provincie Zeeland.