14 maart 2024

Beleefroute Yerseke Moer

Zeg je Yerseke, dan denken de meeste mensen meteen aan mosselen en oesters. Maar het gebied rondom de dorpskernen van Yerseke is ook van grote natuurlijke, geologische en cultuurhistorische waarde. Door de bedijking van de Scheldedelta ontstond hier in de Middeleeuwen een bijzonder veengebied met een rijke geschiedenis: de Yerseke Moer. Een nieuwe “Beleefroute” moet ervoor zorgen dat het grote publiek op een verantwoorde manier kan genieten van al het moois dat de Yerseke Moer te bieden heeft.

Paul Verhoeff is als projectleider vanuit Het Zeeuwse Landschap betrokken bij het project. ‘Yerseke Moer is een van de oudste gebieden van het Zeeuwse Landschap’, legt hij uit. ‘Door het eeuwenoude samenspel van mens en natuur is dit gebied een ecologische en geologische parel. In het gebied zijn nog vele sporen te vinden van menselijke activiteiten uit het verre verleden. Door de moernering in de Middeleeuwen ontstond het unieke landschap wat we vandaag de dag nog zien. Door het afsteken van zilte veenplaggen voor de zoutwinning ontstonden geultjes waar zeldzame planten en dieren gedijen. Yerseke Moer is bovendien een belangrijk leefgebied voor vele soorten trekvogels.’

Panorama

‘De Beleefroute is ontworpen door Cees Bakker en leidt langs verschillende punten’, vervolgt Verhoeff. ‘Ten eerste wordt het gebied vanuit de drie toevoerwegen gemarkeerd door welkomstpoorten om de mensen bewust te maken van het gebied dat zij betreden. De waterkering bij de Postweg – het hoogste punt van de route – biedt als hoofdpunt vervolgens een geweldig panorama over de Yerseke Moer. Hier is goed te zien hoe de moernering het gebied een uniek gezicht heeft gegeven. Aan de Oosterscheldezijde leidt de route naar een uitkijkpunt dat het belang van het gebied als broedplek voor trekvogels laat zien. Tenslotte zijn er ook twee picknickplaatsen voor bezoekers om even bij te komen van het fietsen en het gebied te beleven, samen met een wandelroute door een deel van het gebied, waar tijdens de zomermaanden de unieke flora van dichtbij beleefd kan worden.’

‘Eigenlijk is de Beleefroute nu zo ontworpen dat de route bezoekers voor een groot deel om het kwetsbare gebied heen leidt, maar op zo’n manier dat goed te zien is wat het gebied uniek en belangrijk maakt. Hiermee combineren we beleven, beschermen, en ook verantwoorde bezoekersstromen. Yerseke Moer is een Natura-2000 gebied. Daarnaast moeten we ook rekening houden met het storm-, winter- en broedseizoen. Dat wordt nog een hele uitdaging bij de uitvoering van dit project.’

Meer weten

Voor de realisatie van de Beleefroute werkt Het Zeeuwse Landschap nauw samen met Geopark Schelde Delta, gemeente Reimerswaal, Nationaal Park de Oosterschelde, Provincie Zeeland en het waterschap.

Lees meer over Yerseke Moer.

Of klik hier.