8 december 2023

Bestuurlijke bijeenkomst Living Lab Schouwen-Duiveland

Op 8 december vond de jaarlijkse bestuurlijke bijeenkomst plaats rondom de zoetwateropgave. Wethouder Paula Schot van de gemeente Schouwen-Duiveland blikt tevreden terug: ‘De bestuurlijke wil is er. Nu moeten we hobbels gaan overwinnen in wet- en regelgeving. Maar daar heb ik wel vertrouwen in. Ik ben dankbaar dat agrariërs nog steeds een grote bereidheid tonen om hun kostbare tijd te investeren om ons verder te helpen met deze opgave. We werken met elkaar aan de oplossing. Niet vanachter dat bureau op het gemeentehuis, maar zoals vanochtend gewoon samen vanuit die landbouwschuur.’ 

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst werd een praktijkbezoek gebracht aan een agrarisch bedrijf in Burgh-Haamstede. ‘In het duingebied zit een enorme zoetwaterbel,’ licht de wethouder toe, ‘de uitdaging is hoe we dat water verder de polder in brengen. We hebben veel kennis verzameld over het gebied. Nu staan we op het punt dat we weten dat bepaalde technieken werken, maar moeten constateren dat er oplossingen klaarliggen die nu niet uitgevoerd kunnen worden omdat de huidige wet- en regelgeving knelt.’

Vertrouwen

Schot heeft als wethouder een bijzondere portefeuille: Sociale zaken, Onderwijs, Arbeidsmarkt en Landbouw en Visserij. ‘Toekomstbestendige landbouw en zoetwater zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en de gebiedsopgave die we met elkaar hebben. Agrariërs in dit gebied hebben zoetwater hard nodig. Op Schouwen-Duiveland investeren we daarom heel bewust in innovatie waarbij we steeds de verbinding zoeken tussen onderwijs en praktijk. Daarmee hebben we het vertrouwen van de agrarische sector gekregen. Belangrijk, want om verder te komen, moet je echt op elkaar vertrouwen.’

Bestuurlijke opgave

‘Nederland wordt geconfronteerd met verschillende opgaven. De oplossing voor de ene opgave kan een andere opgave juist belemmeren. Daarom is het belangrijk dat bestuurders uitspreken wat ze van elkaar nodig hebben: Wat heeft het waterschap nodig om ruimte te bieden? Wat heeft de provincie nodig? En wat hebben wij gezamenlijk van het rijk nodig? Ook die vraag moet je met elkaar duidelijk hebben.’

Kennisnetwerk

In 2024 stoppen de formele gelden voor de Broedplaats Zoetwater. Wat er daarna gebeurt met de broedplaats? ‘Formeel stopt de broedplaats maar we hebben bestuurlijk uitgesproken dat wat er opgebouwd is in de Zuidwestelijke Delta te belangrijk is om te laten gaan. We moeten de opgebouwde netwerken en kennis koesteren.’

Meer weten

Klik hier voor de website van Living Lab Schouwen-Duivenland.

Meer lezen over de Broedplaats Zoetwater.