15 juni 2024

Carbon Farming langs de Bloemendaalse polderroute in Moerdijk

Rond Moerdijk zijn steeds meer boeren actief met Carbon Farming. In dit ruime en diverse boerenlandschap met uitgestrekte polders vol grazende koeien, akkers met suikerbieten en boomgaarden vol kersen, is het prachtig fietsen. Daarom zijn er rond Moerdijk samen met Visit Moerdijk drie polderroutes ontwikkeld. Deze routes worden dit jaar vernieuwd en voorzien van nieuwe borden. Zo kunnen fietsers in Moerdijk kennismaken met diverse boerenbedrijven én Carbon Farming.

In 2020 lanceerde Visit Moerdijk samen met ZLTO Moerdijk drie polderroutes: de Oude Appelaarse, Ruigenhilse en de Bloemendaalse polderroute. Inmiddels zijn deze routes al duizenden keren gefietst. De Bloemendaalse polderroute is de eerste route die vernieuwd is. De route werd 23 mei feestelijk heropend. Aan deze route liggen 6 koolstofboeren die elk een informatiebord hebben gekregen. De andere twee routes volgen later dit jaar.

#dichterbijdeboerderij

De Moerdijkse boeren zijn trots op hun bedrijven en laten graag zien waar ons voedsel vandaan komt. In hun streekwinkels, maar óók op hun erf. Met borden aan de ingang, QR-codes en de verbindende route laten zij meer zien van hun boerenbedrijf dan ooit. De QR-codes verwijzen naar Dichterbijdeboerderij.nl. Je vindt hier informatie, recepten en leuke verhalen van de boerenbedrijven in deze regio.

Carbon Farming

Door de nieuwe bewegwijzering is er ook meer aandacht voor de Moerdijkse ‘koolstofboeren’. Via borden op het erf delen ze informatie over hun bedrijf en vertellen ze hoe zij extra koolstof vastleggen in de bodem. Deze agrarische ondernemers staan voor de productie van gezond en eerlijk voedsel, waarbij ze een grote bijdrage leveren aan het klimaat, de biodiversiteit, verduurzaming en vergroening van de landbouwsector.

Alle Carbon Farmers binnen het gebied van de Bloemendaalse Polderroute zijn op de fietskaart terug te vinden met een speciaal icoontje.

Meer weten

Dit initiatief wordt uitgevoerd door Visit Moerdijk en ZLTO Moerdijk met ondersteuning van ZLTO, en gefinancierd vanuit het toeristische initiatievenbudget van gemeente Moerdijk en de Vitaliteitsregeling van Port of Moerdijk. De borden bij de Koolstofboeren worden meegefinancierd vanuit het project Koolstofboeren ZW Delta, onder het IBP-programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta.

Download hier de nieuwe route.