6 juli 2023

De FAB-Brochure

Tijdens de Open Dag van CZAV/Rusthoeve ontvingen bezoekers een brochure over natuurlijke plaagregulatie. De brochure beschrijft waarom het belangrijk is om de natuurlijke plaagregulatie op het agrarisch bedrijf te bevorderen en welke maatregelen agrariërs hiervoor kunnen nemen.

De brochure is ontwikkeld in samenwerking tussen het INTERREG project FABulous Farmers (2019-2023) en het IBP -project Gebiedsnetwerk rondom Landbouw en Openbaar Groen. In FABulous Farmers is ingezet op 10 FAB-maatregelen. Hierbij is vanuit het projectgebied (provincie Zeeland en West-Brabant), gewerkt met meerdere demobedrijven, veld en studiebijeenkomsten, en was er ook een actieve internationale uitwisseling met de organisaties in België, Luxemburg, Frankrijk en Engeland. Vanuit deze beide projecten is nu deze FAB brochure opgesteld, waarmee we akkerbouwers willen enthousiasmeren hiermee aan de slag te gaan en de ‘FAB werking’ vanuit akkerranden en FAB struiken verder onder de aandacht te brengen.

De brochure is ontwikkeld door ZLTO, provincie Zeeland, COSUN Beet Company en IRS.
U kunt de brochure hier downloaden.