11 februari 2022

Eerste Oogstbijeenkomst 11 februari 2022

Het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta is nu iets meer dan een jaar bezig. Tijd om bij de eerste resultaten stil te staan. Dit is wat we met de bestuurders uit het gebied op 11 februari gedaan hebben. Met Gedeputeerden Jeannette Baljeu (Zuid-Holland), Elies Lemkes-Straver (Noord-Brabant) en Hagar Roijackers (Noord-Brabant), Dijkgraaf Toine Poppelaars (Scheldestromen) en heemraad Luc Magnus (Scheldestromen) en wethouders Paula Schot (Schouwen-Duiveland) en Tea Both-Verhoeven (Goeree-Overflakkee) hebben we gesproken over bestuurlijk samenwerken in concrete projecten.

De projecten betroffen de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) die in de akkerbouw ontwikkeld worden en het Living Lab zoetwater op Schouwen-Duiveland. Dan blijkt dat de akkerbouw graag met de waterschappen in gesprek gaat over water gerelateerde KPI’s. En boeren kijken hoe ze concreet zoetwater kunnen vasthouden zonder direct gezamenlijke watersystemen aan te passen.

Het rijk kijkt graag mee met het IBP VP ZWDelta. Olga van Kalles, programmamanager Nationaal Programma Landelijk Gebied (NP LG), geeft aan dat het rijk in dit programma afspraken met provincies gaat maken over de nationale opgaven rond water, natuur en stikstof. Interbestuurlijk samenwerken is ook hier een uitdaging. Het helpt om in specifieke gebieden concrete afspraken te maken. De boodschap is dan ook: ga vooral door met interbestuurlijk samenwerken en sluit aan bij de bredere agenda van NP LG.

Het IBP VP ZWDelta gaat over regionaal, interbestuurlijk samenwerken en het vormen van een netwerkorganisatie rond de opgave in het gebied. Concreet leren we van de projecten en gebruiken we het programma om te experimenteren en de eigen organisatie te veranderen. Dit doen we door het gezamenlijke doel waar aan iedereen een bijdrage levert: “Grenzeloos samenwerken aan zichtbare en toekomstbestendige ZWDelta.”

Klik hier om de film van Broedplaats Zoetwater te bekijken.
Klik hier voor de presentatie van de bijeenkomst.