1 december 2022

Geopark Schelde Delta gaat voor UNESCO-status

Op 1 december diende het partnernetwerk Geopark Schelde Delta officieel zijn kandidatuur in bij UNESCO. Het toekennen van de UNESCO-status zou een internationale erkenning betekenen voor het geologisch erfgoed, de cultuurhistorie en de natuur van de Scheldedelta. De volledige procedure bij UNESCO duurt ongeveer 1,5 tot 2 jaar. Intussen zitten de partners uit het netwerk niet stil.

Subsidieverzoek Yerseke Moer

Zo dient Het Zeeuws Landschap in de eerste helft van 2023 een subsidieverzoek in bij de provincie Zuid-Holland voor de beschikbare financiƫn die binnen de broedplaats Genieten en Beleven zijn voorzien voor dit programmaonderdeel. Het doel van deze subsidieaanvraag is om het veengebied de Yerseke Moer beleefbaar en educatief te maken. Dit gebied vormt vanwege zijn bewogen geschiedenis van veenvorming, moernering, bodemdaling, verzilting en natura2000-doelstellingen een belangrijke geosite binnen Geopark Schelde Delta. De provincie Zeeland stelt eveneens cofinanciering beschikbaar voor de Yerseke Moer.

Voortgang UNESCO-status

In het voorjaar van 2023 brengt een visitatiecommissie van UNESCO een bezoek aan de Schelde Delta om te kijken of het Geopark aan alle voorwaarden voldoen. In het voorjaar van 2024 volgt de uitslag. Toekenning van het label door UNESCO brengt overigens geen extra beschermde status of belemmeringen met zich mee voor het gebied. Het label UNESCO Global Geopark is echt een keurmerk om toeristen, inwoners en wetenschappers bewust te maken van de bijzondere ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Bij een positieve reactie van UNESCO volgt in het najaar van 2024 de officiƫle uitreiking van het certificaat. Dan mogen de partijen uit het netwerk het keurmerk gebruiken bij hun activiteiten.

Meer informatie over dit dossier:

https://www.scheldedelta.eu/nl/geopark/indieningsdossier

Foto: Sky Pictures