26 september 2022

Impressie Veldbezoek Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta

Op vrijdag 9 september ’22 vond het veldbezoek Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta plaats. Suzan Klein Gebbink was dagvoorzitter en bestuurders vanuit gemeenten, waterschappen en provincie waren aanwezig.

Belangrijk doel was om de bestuurder te laten zien waar het programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta mee bezig is en waar het toe kan leiden, tegen de achtergrond van het Nationaal Programma Landelijk Gebeid. Proeftuin van Pallandt Polder bleek hiervoor een uitstekende locatie.

Gemeente Goeree Overflakkee legde uit waarom ze tot het initiatief van de Van Pallandt Polder is gekomen en hoe ze de ondernemers via een tender hadden een geselecteerd. Op de Proeftuin Van Pallandt Polder zagen we hoe je met bestaande mechanisatie strokenteelt kan doen. De
ondernemers rapporteerde direct al meer vogels in de akkerranden en natuurstroken. De projectleider van “biodiversiteitsmonitor in de akkerbouw” kon meteen de resultaten in de KPI’s
laten zien.

Het nieuwe project “Zoet water op de kop van Goeree” werd toegelicht en kon de eerste resultaten laten zien. Dit leidde tot gedeelde ervaringen met een vergelijkbaar project in Schouwen-Duiveland en veel herkenning. Met name hoe je een project plan maakt, de financiering regelt was aanleiding tot gesprek, maar ook de betrokkenheid met de natuurorganisaties en het waterschap.

Op vrijdag 25 november 2022 is de volgende bijeenkomst waarbij we elkaar weer live kunnen ontmoeten en inspireren. De uitnodiging voor de platformbijeenkomst Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta ontvangt u te zijner tijd.

Impressie van het Veldbezoek IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta
Veldbezoek ZW Delta 9 september 2022 volledige versie