10 november 2022

Informatieavond Innovatievouchers Schouwen-Duiveland

Op 3 november vond in het dorpshuis in Kerkwerve een informatieavond plaats over innovatievouchers. Deze vouchers zijn bestemd voor agrarisch ondernemers die willen investeren in maatregelen om meer zoetwater beschikbaar te hebben op het perceel, bedrijf en in het gebied. De voucher vormt een financiële ondersteuning om te investeren in duurzame zoetwateroplossingen op Schouwen-Duiveland.

Grote belangstelling

Dit project binnen de broedplaats Zoetwater werd op 15 juli 2022 opengesteld. Meteen volgden verschillende keukentafelgesprekken met lokale agrariërs. In die gesprekken werd duidelijk welke wensen en ideeën er allemaal leven. Zodoende stond in november een algemene bijeenkomst op het programma om ook nieuwe agrariërs te laten aansluiten. In een volle zaal kregen de aanwezigen meer tekst en uitleg over de regeling. Ook was er uitgebreid aandacht voor de voorwaarden.

Voor boeren op Schouwen-Duiveland

De vouchers zijn bedoeld om innovaties op het gebied van zoetwaterbeschikbaarheid op te schalen. Binnen dit project gaat het specifiek om boeren op Schouwen-Duiveland die te maken hebben met verzilting, bodemdaling en extreme weersomstandigheden door klimaatverandering. Zij kunnen tot 30 juni 2023 een voucher aanvragen.

Mogelijk gemaakt door

Deze regeling is een onderdeel van de broedplaats Zoetwater en is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta en subsidie van provincie Zeeland.

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en contactgegevens op de website van LivingLab Schouwen-Duiveland.