27 maart 2023

Innovatievouchers Living Lab Schouwen-Duiveland

Door verzilting en verdroging staat de zoetwaterbeschikbaarheid van Schouwen-Duiveland onder druk. Hoe zorgen we dat boeren over voldoende zoet water blijven beschikken? Sinds vorige zomer loopt er in gemeente Schouwen-Duiveland een regeling met vouchers bedoeld voor agrariërs die hun bedrijfsvoering willen innoveren met zoetwateroplossingen.

De subsidiepot bedraagt één miljoen euro. Agrariërs kunnen een voucher aanvragen voor een subsidiebijdrage tot 50% met een maximale bijdrage van €150.000. Zo komen er ondermeer aanvragen binnen voor de aanleg van waterbassins op het erf. Het komt voor dat aanvragen niet innovatief genoeg zijn of niet voldoende gericht zijn op het realiseren van een zoetwateroplossing. Daarom buigt een beoordelingscommissie zich over alle aanvragen. Daarbij komt veel maatwerk kijken.

Bijvangst

Het afgelopen half jaar is er veel animo geweest voor de vouchers. Het bureau Addvision voerde samen met de gemeente tientallen keukentafelgesprekken met agrarische ondernemers. Tijdens die gesprekken kwamen ook tal van zaken aan bod die niet onder de regeling vallen. Voor Broedplaatstrekker Zoet Water van het IBP-VP-ZWD Marnix van Driel is het desalniettemin interessant om die behoeftes op te tekenen. ‘Dat is een waardevolle bijvangst van deze regeling’, aldus de Broedplaatstrekker.

‘De vouchers zijn een leerzame proeftuin. Ze laten zien dat je niet alles van tevoren kan weten of afbakenen. De regeling zet de boel in beweging. Daarom: ga het gewoon uitproberen.’

Marnix van Driel, Broedplaatstrekker Zoet Water,
Sr. beleidsmedewerker Landelijk Gebied en Natuurbeleid Provincie Zeeland

Proeftuin

De keukentafelgesprekken geven inzicht in welke behoeftes er zijn en in welke mate agrariërs innovatief meekunnen in de landbouwtransitie. In het Nationaal Programma Landelijk Gebied wordt straks 24 miljard uitgetrokken voor allerlei regelingen, een veelvoud van de subsidiepot voor dit project. Van Driel: ‘De lessen die hier in het klein geleerd worden, helpen straks bij de uitrol van het NLPG.’

Dit project is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta en een subsidie van de Provincie Zeeland.

De vouchers kunnen nog aangevraagd worden tot 30 juni 2023.

Meer weten

Klik hier voor meer informatie.