19 september 2023

Koolstofboeren

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Als we de klimaatdoelen willen halen, moet onze CO2-uitstoot drastisch omlaag. Akkerbouwers beseffen dat zij een onmisbaar deel van de oplossing zijn. Binnen het project Koolstofboeren binden zij koolstof in de bodem. Hiervoor worden zij financieel gewaardeerd middels koolstofkredieten. Na succesvolle pilots in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant, wordt het project nu verder uitgerold over de hele Zuidwestelijke Delta.

‘Van 17 deelnemers willen we nu opschalen naar 30 deelnemers,’ legt Marjon Krol uit. Krol is vanuit ZLTO projectleider. ‘We zijn daarbij op zoek naar een betere verspreiding van koolstofboeren over de drie provincies van het Zuidwestelijke Deltagebied. Daarnaast willen we actief bijdragen aan de KPI klimaat in de BMA en gecertificeerde koolstofkredieten realiseren.’

koolstofkredieten

Met die koolstofkredieten geven ketenspelers en het lokale bedrijfsleven boeren een financiële impuls om hun bedrijfsvoering aan te passen. ‘Afgelopen jaar is hiervoor een methodiek ontwikkeld door Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) voor de vrijwillige koolstofmarkt,’ vervolgt Krol. ‘Daardoor kunnen we nu op een onderbouwde en betrouwbare manier inzichtelijk krijgen hoeveel koolstof boeren opslaan en met gecertificeerde koolstofkredieten werken.’

‘We hebben niet afgewacht tot alle spelregels in de koolstofmarkt helemaal helder zijn. Dat kan ook niet bij dit soort innovatieve projecten. Onderweg moet je het wiel zien uit te vinden. Dat lukt alleen door het gewoon te gaan doen.’

Marjon Krol (ZLTO), Projectleider Koolstofboeren Zuidwestelijke Delta

Vraag en aanbod

Deelname aan het project is vrijwillig. De eerste pilots werden aangejaagd vanuit de vraagkant. Zeeuwind en Deltawind – de twee burgercoöperaties achter Windpark Krammer – zetten een deel van de opbrengsten in om vijftien agrariërs in de omgeving van het windpark financieel te waarderen voor hun inspanningen om koolstof vast te leggen in de bodem. ‘In het Havengebied van Moerdijk zijn het afgelopen jaar 12 koolstofboeren aangehaakt, in een samenwerkingsproject met het Havenbedrijf en de gemeente’, vertelt Krol. ‘Zij kunnen 500 ton CO2 vastleggen, maar hun kredieten zijn nog niet allemaal verkocht. Daarom gaan we nu de markt op.’

Pioniers

‘Koolstofkredieten aanbieden aan bedrijven brengt een andere dynamiek met zich mee waar we ook weer veel van leren. Daarnaast gaan we actief deelnemers in het hele Zuidwestelijke Deltagebied werven voor gecertificeerde kredieten. Daarbij is het een complexe vraag hoe we hun voorgangers – de pioniers die het al doen – kunnen blijven waarderen.’

Meer weten

Met Koolstofboeren Zuidwestelijke Delta dragen akkerbouwers, ketenspelers en lokale bedrijven actief bij aan het verwijderen van CO2 uit de lucht.

Klik hier voor de projectwebsite Go2Positive.