1 september 2023

Lessen uit NLDelta

Via het water de Biesbosch verbinden met het Haringvliet – over provinciegrenzen heen – dat was het uitgangspunt voor Nationaal Park NLDelta. In 2016 maakte het project een vliegende start met de juryprijs Mooiste natuurgebied van Nederland. Een reeks van successen volgde, waarbij het merk NLDelta zorgde voor een gemeenschappelijke visie en krachtige identiteit. Toch ging het project als een nachtkaars uit.

‘Zonde’, vindt Marianne den Braven, die destijds vanuit Parkschap Nationaal Park De Biesbosch nauw bij het project was betrokken. ‘We hadden kartrekkers met tijd, middelen en visie en er was veel samenwerkingsbereidheid,’ legt ze uit. ‘We startten met vier partijen en al snel sloten er meer partijen aan. Daarbij beschikten we over goede mensen die vrijgesteld waren voor dit project en er dedicated op zaten. Dat zijn belangrijke voorwaarden om samen verder te komen.’

Uitdagingen

Een van de vraagstukken waar NLDelta tegenaan liep was waar de grenzen van het nieuwe nationaal park moesten liggen. Dat was lastig te bepalen – geografisch, maar zeker ook beleidsmatig. Daarnaast stelden de plannen de partners van Nationaal Park De Biesbosch voor een dilemma. Zou een groter nationaal park zorgen voor een betere verdeling van bezoekers of juist voor een toename?

Belangen

Waar het mis ging? ‘Achteraf gezien hebben we er te veel op vertrouwd dat onze samenwerkingspartners hun eigen achterban wel mee zouden nemen in onze plannen,’ denkt Den Braven. ‘In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gingen de belangen steeds verder uiteen lopen. Toen de aanvraag werd uitgesteld, liepen subsidies gevaar en maakten potentiële geldschieters een terugtrekkende beweging. Jammer, want gezamenlijk financiering aanvragen werkte heel prettig.’

Struikelblok

Uiteindelijk vormden de stikstofcrisis en de landbouwtransitie het grootste struikelblok. Den Braven: ‘Nieuwe natuur ligt gevoelig. Agrarisch ondernemers waren niet goed meegenomen in het verhaal en voelden zich bedreigd. Daarnaast werd duidelijk dat de opgaven waar we voor staan urgenter zijn dan de komst van een nieuw nationaal park.’

Lessen

Terugkijkend op het hele project concludeert Den Braven dat het belangrijk is om alle belanghebbenden van meet af aan te betrekken en mee te nemen in het geheel. En afsluitend: ‘De tijdgeest is veranderd. Een nieuw nationaal park opzetten is daardoor niet eenvoudig, zo niet onmogelijk gebleken. De transitie schuurt.’

Meer weten

Klik hier voor een tijdlijn van het project NL Delta.