14 juni 2023

Maatregelen voor de veldleeuwerik en patrijs in Zeeland

De derde uitwisselingsbijeenkomst van het project vond plaats in Zeeland op 14 juni, waar we te gast waren bij het agrarisch bedrijf van Martin den Boer in Kerkwerve. Na een korte toelichting op de voortgang van de pilots in Zuid-Holland en West-Brabant werden de resultaten van het onderzoek in Zeeland toegelicht.

Dit jaar is het tweede jaar dat op een aantal locaties het effect van vroege en late maaidata op de overleving van veldleeuwerikenkuikens wordt onderzocht. Daarnaast wordt ook gekeken naar de gevolgen voor het eiwitgehalte en de opbrengst van luzerne. Tot nu toe valt de opbrengst derving nog mee volgens Jan-Pieter Timmerman, maar dit is ook erg afhankelijk van het weer omdat dit ook een grote invloed heeft op de oogst.

Tijdens het veldbezoek werd ook het Partridge project bezocht. Jimmy Pijcke (Landschapsbeheer Zeeland) gaf een toelichting op het beheer dat uitgevoerd wordt in een gebied van 500 hectare. Ongeveer op 17% van het gebied worden nu allerlei maatregelen uitgevoerd om de biodiversiteit in het gebied te vergroten, zoals akkerranden, hagen en strokenteelt. In het gebied vind ook uitgebreide monitoring plaats op de effecten van dit beheer. Door al deze maatregelen is het gebied een walhalla voor akkervogels en komen er soorten voor van open veld, ruigte als struik en opgaande begroeiing.