23 maart 2023

Mobiel Deltarium

Varen door verleden, heden en toekomst

Afgelopen jaar verkende Provincie Noord-Brabant samen met de Zuidwestelijke Delta de mogelijkheden voor een mobiel bezoekerscentrum over het leven in de Vlaams-Nederlandse delta. Het Rotterdamse ontwerpbureau Studio Marco Vermeulen ontwierp daarop een mobiel ‘Deltarium’: een rondreizende delta-experience die op verschillende plekken kan aanmeren.

De Vlaams-Nederlandse delta is een uniek geologisch gebied dat de afgelopen 55 miljoen jaar haar specifieke vorm kreeg onder invloed van klimaat, water en het toedoen van de mens. Het is een van de meest welvarende en dichtbevolkte delta’s wereldwijd. De delta bestrijkt twee Nederlandse en drie Vlaamse provincies die regionaal weliswaar van elkaar verschillen maar ook nauw met elkaar verbonden zijn door hun gemeenschappelijke geologische geschiedenis met de Schelde als “blauwe” draad.

‘Nergens wordt de Vlaams-Nederlandse delta goed belicht, terwijl onder invloed van het klimaat het samenspel van de rivieren en de zee belangrijke bouwstenen zijn van onze economie, landschap en cultuur.’

Ronald van der Stroom, Omgevingsmanager Zuidwestelijke Delta

Een nieuwe koers bepalen

Door klimaatverandering staat de delta onder druk. Daarom vroegen de vijf delta-provincies gezamenlijk een Europese Interreg-subsidie aan voor de realisatie van het Deltarium. Doel is een plek waar het verleden, heden en toekomst van de delta centraal staan met aandacht voor mondiale thema’s zoals klimaat, zeespiegelstijging en waterveiligheid. Zo moet het Deltarium op een overzichtelijke manier inzicht bieden aan een breed publiek over de ontstaansgeschiedenis en uitdagingen waar de delta voor staat. Tegelijkertijd fungeert het als rondreizend podium en creatief laboratorium waar kwesties over de toekomst van de delta worden geagendeerd, onderzocht en bediscussieerd.

Klimaatbewustzijn

Het Deltarium brengt innovatie, educatie en beleving samen. ‘Het Deltagebied is al duizenden jaren een levend laboratorium waar mensen leven en strijden met de wisselende invloed van water’, vertelt Ronald van der Stroom die vanuit Provincie Noord-Brabant als omgevingsmanager Waterpoort nauw betrokken is bij de Zuidwestelijke delta. ‘In die lange geschiedenis heeft de mens altijd meebewogen met de natuur. Die dynamiek is veranderd, waardoor de symbiose tussen de delta en haar bewoners onder druk is komen staan. Het Deltarium helpt ons het klimaatbewustzijn te versterken en het tij te keren.’

In 2025 start het Deltarium haar bijzondere reis. De experience zal daarbij gratis toegankelijk zijn. Van der Stroom: ‘Het zou daarbij mooi zijn als we het Deltarium duurzaam door het Deltagebied kunnen laten varen. We zoeken daarvoor nog samenwerkingspartners.’