8 december 2022

Najaarseditie voortgangsrapportage 2022

Twee keer per jaar publiceert Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta een overzicht van de ontwikkelingen rondom dit interbestuurlijk programma en de bijbehorende projecten. Dit najaar verscheen de tweede voortgangsrapportage van 2022. De ervaringen brengen we actief onder de aandacht bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Vier punten uit de voortgangsrapportage:

  • Het eindverslag van het project Routekaart Volhoudbare landbouw 2040 is klaar. Dit verslag vormt het vertrekpunt voor de vervolgstap om de landbouwtransitie te ondersteunen. Zodra de invulling concreet is, publiceren we de aanpak op deze site.
  • Er is een subsidieaanvraag ingediend voor 2 projecten. Het gaat om de Gebiedspilot biodiversiteitsmonitor akkerbouw in de Zuidwestelijke Delta. En om het project Transitie naar agro-ecologische gewasdiverse teeltsystemen. Zodra er meer nieuws is over de toekenning van de subsidie melden we dat in deze nieuwsrubriek.
  • De projecten binnen de broedplaats Zoetwater leverden dit jaar hun leerervaringen op over 1,5 jaar samenwerken. Uit deze publicatie blijkt wat de kracht is van lokaal en bottom-up met elkaar samenwerken. Tegelijkertijd blijkt uit deze evaluatie ook dat de opschaling van deze aanpak een uitdaging kan zijn.
  • In de Governance Coalitie haalden we belangrijke leerervaringen op rond financiering van innovaties door consortia. Financiering kan soms erg complex worden door de verschillende financiĆ«le voorwaarden die alle betrokken partijen stellen. De belangrijkste conclusie is dan ook dat al bij het ontwerpen van een programma financiering van activiteiten 1 van de vertrekpunten vormt.

Meer weten over de najaarseditie?
Bekijk dan de complete voortgangsrapportage najaar 2022