14 maart 2024

Pioniers in het veld

Twee vooraanstaande Zuid-Hollandse akkerbouwers hebben hun krachten gebundeld voor de ontwikkeling van een fieldlab biologisch regeneratieve akkerbouw. Door samen te werken en kennis te delen, zetten Klompe Landbouw, Mosselman en zich samen met hun partners in voor het bevorderen van een innovatieve en ecologisch verantwoorde landbouwpraktijk. Zij zijn een van de twee fieldlabs die zich met een recent toegekende subsidie in gaan zetten voor de duurzame ontwikkeling van een toekomstbestendige akkerbouw in de Zuidwestelijke Delta.

Klompe Landbouw en Mosselman (BI-JOVERA/Toekomstboeren) zijn gevestigd op verschillende Zuid-Hollandse eilanden met diverse bedrijfsgroottes en aanpakken. De akkerbouwers delen een gezamenlijke visie op biologisch regeneratieve akkerbouw. Als pioniers in dit veld zijn zij gedreven om de potentie van deze innovatieve landbouwpraktijk te verkennen en te realiseren.

Het fieldlab heeft als doel de praktijk door te ontwikkelen en deze toegankelijk te maken voor collega-akkerbouwers. De focus ligt op het benutten, versterken en vernieuwen van bestaande operationele praktijken in de Nederlandse akkerbouw, in het bijzonder de akkerbouw in de Zuidwestelijke Delta. Fase 1 (2024) richt zich op het onderzoeken van potentieel waardevolle allianties, het verkennen van samenwerkingen met andere telers en het ontwerpen van het toekomstige innovatiecentrum, te realiseren in fase 2 (2025).

Bottom-up fieldlab

Bij het ontwerp van het fieldlab staan vier kernprincipes centraal:

1. Boeren leiden het initiatief.
2. De focus ligt op de praktijk en belangen van boeren.
3. Onderzoek en wetenschap volgen de praktijkbehoeften.
4. De nadruk ligt op de biologisch regeneratieve teeltmethode.

Consortium

De akkerbouwers werken nauw samen met het Louis Bolk Instituut dat als klankbord functioneert en aanvullend onderzoek verricht en de Zuid-Hollandse Voedselfamilies die een belangrijke rol spelen in het begeleiden van het proces en het stimuleren van samenwerkingsverbanden. Het consortium bundelt expertise op het gebied van biologisch regeneratieve akkerbouw. Het initiatief wordt tevens ondersteund door Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard en het waterschap Hollandsche Delta.

Meer weten

Samen met Fieldlab Boerderij van de Toekomst Zuid West markeert dit initiatief een belangrijke stap in de richting van een toekomstbestendige en duurzame akkerbouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jet Verloove via fieldlab@voedselfamilies.nl of 06-24541754.