9 juni 2022

Presentatie Voortgangsrapportage IBP VP ZWD juni 2022

Met deze nieuwsbrief informeren we u over de tweede voortgangsrapportage IBP VP ZWD, gepresenteerd door het programma IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta.
In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de resultaten en de prestaties door het programma tot nu toe.