23 juni 2022

Samen investeren in Zoet water op Schouwen-Duiveland

Voor de broedplaats Zoet Water heeft in juni jl. de Provincie Zuid-Holland namens het Rijk (LNV) een landelijke subsidie van ruim € 1.500.000,- en Provincie Zeeland een regionale subsidie van ruim € 600.000,- verleend om te komen tot de uitvoering van zoet watermaatregelen op Schouwen-Duiveland.

In de broedplaats Zoet Water wordt in de periode 2020-2024 in totaal voor € 4.000.000,- geïnvesteerd in zoetwatermaatregelen in de Zuidwestelijke Delta, waarvan € 3.200.000,- in Schouwen-Duiveland met inbreng vanuit het Rijk, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en Gemeente Schouwen-Duiveland.

Deze subsidie wordt verleend in de kosten van de volgende projecten/acties:

  • Fieldlabs
  • Investeringsvouchers Zoet water
  • Taskforce Governance
  • Zoetwateracademie
  • Bodem en watercoach (bodemup)

Zie voor meer informatie over de voortgang van deze projecten: Projecten | Living Lab Schouwen-Duiveland