23 juni 2022

Samenwerken investeren in Zoet water op Goeree-Overflakkee

Voor een nieuw project binnen de broedplaats Zoet Water is in juni jl. € 135.000,- subsidie toegekend aan ‘Zoet Water op de kop van Goeree’. Een project in Zuid-Holland. De bijdrage is opgebouwd uit een landelijke subsidie (LNV) van € 110.000,- en een regionale subsidie (Provincie Zuid-Holland) van € 25.000,-. Andere financiers zijn Waterschap Hollandse Delta en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

De middelen worden besteed aan het onderzoek hoe het zoete regenwater, dat valt in het najaar en de winter, langer vast worden gehouden op de kop van Goeree-Overflakkee. Welke maatregelen hebben de meeste potentie?

Bij de ontwikkeling van het plan hebben meegedacht; ongeveer 20 actieve agrariërs in het gebied, natuurorganisaties verenigd in de Groene Raad, vertegenwoordigers van Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland, gemeente Goeree-Overflakkee, LTO Noord, Deltares en Aequator Groen & Ruimte.

Zodra het project van start is gegaan zal informatie over de voortgang van het project worden gedeeld via www.ltonoord.nl