8 december 2023

Uitrol BMA

De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA) schaalt op naar 100 deelnemers. ‘Nu de boeren nog niet op het land zijn, voeren we campagne om meer deelnemers te werven,’ licht Nynke Dijkstra toe. Dijkstra is vanuit adviesbureau Boerenverstand verantwoordelijk voor de uitrol van de pilot in de Zuidwestelijke Delta. Zij roept geïnteresseerde akkerbouwers op zich aan te melden.

De BMA is een zelfstandig IBP-project en onderdeel van het landelijke KPI-K-project gericht op kringlooplandbouw. Dijkstra ziet dat het KPI-bewustzijn groeit: ‘Als ik voorheen een zaal met boeren toesprak, stak er nog wel eens iemand zijn vinger op met de vraag “Wat is een KPI?” Gelukkig zijn akkerbouwers inmiddels vertrouwd met KPI’s. Dat moet ook wel want doelsturing met KPI’s is in nagenoeg alle PPLGs opgenomen.’

Kerngroep

‘Binnen de groep van 25 deelnemers, werken we nauw samen met een kerngroep van vijf akkerbouwers verdeeld over het werkgebied van het project. Samen met hen analyseren we KPI-scores. Hun data zijn essentieel om tot goede referentiewaarden te komen. Deze telers bepalen zo samen met ons de koers voor deze nieuwe aanpak. De kerngroep bestaat uit heel verschillende agrarische ondernemers: een klein biologisch bedrijf, maar bijvoorbeeld ook een groot commercieel bedrijf. Beiden kunnen zich prima terugvinden in de systematiek, dat is mooi.’

‘Een boer is niet boer geworden om de hele dag met cijfers te stoeien, maar je ziet dat boeren meer bewust zijn van het belang van data. 

Nynke Dijkstra (Boerenverstand), Projectleider BMA Zuidwestelijke Delta

Dashboard

Op het dashboard ontwikkeld door de WUR kunnen boeren hun eigen KPI-scores vinden en straks ook delen met derden. ‘Je data delen ligt gevoelig bij akkerbouwers, dus daar moeten we zorgvuldig mee omgaan,’ aldus Dijkstra. ‘Boeren delen dan ook niet hun data, maar hun KPI-scores. De achterliggende data zijn en blijven van de boer.’

Gestapeld inzicht en gestapeld belonen

Ondertussen levert de pilot nieuwe inzichten op. ‘Bijvoorbeeld de vraag of je KPI’s altijd op hetzelfde detailniveau moet berekenen of dat je het detailniveau moet laten afhangen van de toepassing. Gaat het over stimuleren, belonen en inzicht geven, of gaat het uiteindelijk om normeren? Zo kunnen telers meer ruimte krijgen,’ denkt Dijkstra.

Met een kengetal op bedrijfsniveau laten boeren zien hoe goed ze het al doen. Overheden en ketenpartijen werken nu gezamenlijk aan een gestapeld beloningssysteem. Dijkstra: ‘We staan voor grote maatschappelijke opgaven. Daarbij moeten we de inspanningen van boeren en de weg die ze daarvoor hebben afgelegd, belonen, ook als ze daar vanuit andere regelingen al voor beloond zijn.’

Meer weten en aanmelden

Klik hier voor de flyer.

Aanmelden: stuur een mail naar secretariaat@boerenverstand.nl o.v.v. ‘deelname BMA ZWD 2024’ of registreer online.