15 juni 2023

Voortgangsrapportage

Op 15 juni 2023 werd de vijfde voortgangsrapportage vastgesteld. Met nog 18 maanden voor de boeg voor het IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta, is het een goed moment om samen de balans op te maken van de vorderingen van het gebiedsplan. Conclusie: het programma heeft sinds de lancering najaar 2020 diverse innovatieve projecten aangejaagd waar flinke stappen worden gezet.

‘Daarnaast verwachten we voor het einde van het jaar nog een aantal waardevolle initiatieven mogelijk te maken’, licht Programmamanager Inge Hoogerbrugge toe. ‘Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Mobiel Deltarium. Dit bijzondere project in de vorm van een drijvende Delta-experience draagt ook bij aan een vitale, gezonde en zichtbare Delta.’

Verbinding met de provincie en NPLG

In de uitvoering van de projecten wordt steeds de verbinding gezocht naar de Provinciale Plannen Landelijk Gebied (PPLG) In het kader van het Nationaal Programma Landelijk gebied. Vitaal Platteland biedt hierbij waardevolle inzichten in wat werkt en een gebiedsgericht netwerk, terwijl NPLG de mogelijkheid biedt om op te schalen. Zo wordt er op uitgebreide schaal kennis en ervaring uitgewisseld maar blijven de projecten toch zelfstandig.

Meer weten

Binnen het IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta wordt gebiedsgericht gewerkt aan landbouw, natuur, water en klimaat. De broedplaatsen Zoet water, Volhoudbare Landbouw en Genieten en Beleven in de Delta vormen het hart van het programma. Voor gedetailleerde informatie over de lopende projecten zie de tabellen in de bijlage van de rapportage.

Lees hier de volledige voortgangsrapportage