10 december 2023

Bedrijvenbijeenkomst koolstofboeren Moerdijk

Op 28 november organiseerden ZLTO, Gemeente Moerdijk en Havenbedrijf Moerdijk een informatiebijeenkomst voor lokale bedrijven over CO2-compensatie via Carbon Farming. De bijeenkomst vond plaats op het melkvee- en akkerbouwbedrijf van Monique en Tom van der Made in Langeweg. Van der Made is een van de twaalf Moerdijkse boeren die in het kader van het project Carbon Farming Moerdijk sinds 2023 CO2 vastleggen in de bodem door aangepaste bodemmaatregelen.

Tijdens de bijeenkomst legde Tom van der Made uit wat koolstofboeren in de praktijk betekent. Gefaciliteerd door Havenbedrijf Moerdijk en Gemeente Moerdijk heeft ZLTO samen met de boeren individuele koolstofplannen gemaakt. Hierbij is berekend dat de boeren ruim 500 ton extra CO2 kunnen vastleggen in hun landbouwbodems door het nemen van maatregelen zoals de toepassing van meer groenbemesters die bovendien langer blijven staan, extensivering van het bouwplan en de toepassing van compost of vaste mest.

Woon-werkverkeer

Deze ruim 500 ton CO2-vastlegging willen deze boeren ‘verkopen’ aan bedrijven in Gemeente Moerdijk die hiermee invulling geven aan hun klimaatdoelstellingen. Zo is in oktober al een samenwerking getekend met het bedrijf APP B.V. in Moerdijk. Zij nemen jaarlijks 75 ton CO2 af om de CO2-emissies van het woon-werkverkeer van hun werknemers te compenseren.

Edwin Vermeulen, CEO van APP B.V., lichtte geïnteresseerde lokale bedrijven toe waarom APP B.V. zich aan het project heeft verbonden voor maar liefst vijf jaar: ‘Wij zijn heel enthousiast over deze samenwerking. Het woon-werk verkeer van onze medewerkers levert een belangrijk aandeel in de totale CO2-emissies van ons bedrijf. De koolstofboeren bieden ons de mogelijkheid om per direct deze emissies te compenseren. Dat we daarnaast als bedrijf ook kunnen bijdragen aan biodiversiteit maakt ons nog enthousiaster. Ik hoop dat we via deze bijeenkomst ook andere bedrijven kunnen enthousiasmeren.’

Buurmanschap

Projectleider Marjon Krol van ZLTO hoopt ook dat meer bedrijven het project zullen omarmen: ‘Daarmee dragen bedrijven niet alleen bij aan het verwijderen van CO2 uit de lucht, maar ook aan een gezondere bodem, die weerbaarder is tegen klimaatextremen en met meer biodiversiteit onder én boven de grond. En door de verbinding met lokale boeren dragen ze bij aan goed buurmanschap.’

Meer weten

Met Carbon Farming Moerdijk dragen Moerdijkse akkerbouwers, ketenspelers en bedrijven lokaal actief bij aan het tegengaan van klimaatverandering door het verwijderen van CO2 uit de lucht.

Klik hier voor meer informatie over carbon farming, op de projectwebsite Go2Positive.

Carbon Farming Moerdijk is een pilot van ZLTO, Port of Moerdijk en de gemeente Moerdijk. De ondersteuning door het IBP-programma maakt het mogelijk dat de ervaringen in deze pilot ook op andere plekken in de Zuidwestelijke Delta kunnen worden ingezet. Lees hier meer over dit project.