14 maart 2023

Bijeenkomst Waterpark GO 14 maart 2023

Goed nieuws voor Waterpark Goeree-Overflakkee: fase 2 – de uitvoering en monitoring van de kansrijke maatregelen – kan van start! Met een extra subsidie vanuit IBP kan de zoetwaterhuishouding op de kop van Goeree nu worden aangepakt.

Op 14 maart jongstleden kwamen verschillende partijen bijeen om verder te praten over de toekomst van het Waterpark. Het project is een samenwerking tussen gemeente, waterschap, provincie, LTO, natuurorganisaties en een vertegenwoordiging van lokale agrariërs in het gebied. Hoewel de belangen van deze partijen uiteen lopen, groeit het bewustzijn van de noodzaak van de gemeenschappelijke opgaven waar ze voor staan.

‘Het is niet eenvoudig, maar we gaan ervoor er samen uit te komen’

Tijdens de bijeenkomst heerste er een constructieve sfeer. Op deze schaal samenwerken en problemen aanpakken is nieuw. De partijen bedenken samen technische oplossingen voor een klimaatbestendig zoetwatersysteem met volhoudbare landbouw en een rijke natuur.

Samenwerken rondom sloten en stuwtjes

Nu fase 2 van start gaat, wordt er eerst heel praktisch gekeken naar het laaghangend fruit. Welke quick wins zijn er te realiseren door bijvoorbeeld slootjes te verleggen of stuwtjes? Het waterschap neemt hierbij een voortrekkersrol. Zo kunnen de eerste maatregelen in gang gezet worden om bestaand water – regenwater, grondwater en oppervlaktewater – te reguleren en daarmee de kop van het Zuid-Hollandse eiland klimaatbestendiger te maken.

‘Tijdens kritische periodes van watertekort kan het niet ieder voor zich zijn. Dan is het te laat om afspraken te maken. Daar moet je van tevoren samen over nadenken.’

Marnix van Driel, Broedplaatstrekker Zoet Water,
Sr. beleidsmedewerker Landelijk Gebied en Natuurbeleid Provincie Zeeland