2 december 2023

Gewasdiversiteit versnellen

In de Gebiedspilot Transitie naar agro-ecologische, gewasdiverse teeltsystemen wordt onderzocht hoe gewasdiversiteit kan bijdragen aan het verbeteren van ecosysteem in de praktijk. Het ontwikkelen van een versnellingsaanpak in de transitie van monocultuur naar meer gewasdiversiteit in de akkerbouw is echter niet eenvoudig.

‘De WUR is overwegend positief over strokenteelt, maar in de praktijk zijn akkerbouwers nog niet zo ver,’ vertelt Martine Trip. Martine is vanuit de WUR verbonden aan de projectgroep. Samen met experts van Delphy onderzoekt ze waar akkerbouwers die al dan niet al strokenteelt toepassen, in de praktijk tegenaan lopen. Trip groeide op als dochter van een akkerbouwer in Flevoland. Met haar agrarische achtergrond fungeert ze als bruggenbouwer tussen theorie en praktijk: ‘Ik vind het heerlijk om de schakel te zijn tussen boer en onderzoek.’

Leren van elkaar

Daarbij is het belangrijk dat akkerbouwers onderling kennis uitwisselen. ‘We willen niet alleen maar zenden. Maar akkerbouwers zijn vaak druk met hun dagelijkse bedrijfsvoering’, legt ze uit. ‘Dat maakt het een hele uitdaging om akkerbouwers bij elkaar te brengen en kennis te laten delen. Je kunt niet van telers verwachten dat ze een zelfstandige innovatiegroep vormen om kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen. Daar is meer voor nodig.’

‘Ik vind het heerlijk om de schakel te zijn tussen boer en onderzoek.’
Martine Trip (WUR), Onderzoeker Bodem en Bedrijfssystemen Open Teelten

Winst

Met gewasdiversiteit boeken telers nu vooral winst op biodiversiteit. Financieel levert de omschakeling onder de streep nog niet veel op. Trip: ‘Strokenteelt heeft nog geen economische meerwaarde voor de teler. Toch willen we komend jaar de ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan, delen met een breder publiek. Gewasdiversiteit is meer dan strokenteelt: denk ook aan akkerranden, bloemstroken, bankerfields en agro-forestry. Die kennis willen we delen op grote agrarische evenementen in de Zuidwestelijke Delta.’

Webinar

‘Daarnaast proberen we het in 2024 makkelijker te maken voor de akkerbouwer door de informatie naar hem/haar toe te brengen. We gaan keukentafelgesprekken voeren zodat akkerbouwers al hun vragen direct kunnen stellen aan een expert. Verder organiseren we in januari een webinar over grondbewerking in strokenteelt. Geïnteresseerde telers en andere belanghebbenden zijn van harte welkom om hier meer te weten te komen over de toepassing van gewasdiversiteit!’

Meer weten

Klik hier voor de uitnodiging voor het webinar over strokenteelt en meld je hier aan.

Klik hier voor de projectpagina Gebiedspilot Transitie naar agro-ecologische, gewasdiverse teeltsystemen.

Klik hier voor meer informatie over de PPS Gewasdiversiteit.

Contact: martine.trip@wur.nl.