Ontwikkelen van een versnellingsaanpak in de transitie van monocultuur naar meer gewasdiversiteit (strokenteelt) in de akkerbouw

Doel

Biodiversiteitsherstel door het ontwikkelen van een versnellingsaanpak in de transitie van monocultuur naar meer gewasdiversiteit (strokenteelt) in de akkerbouw.

Er is een brede wetenschappelijke onderbouwing van de positieve effecten van gewasdiverse teeltsystemen op biodiversiteit, efficiƫnt gebruik van hulpbronnen, weerbaarheid tegen ziekten en plagen, weerbaarheid tegen klimaatverandering en zelfs opbrengst. Doel is om de toepassing van gewasdiverse teeltsystemen te stimuleren op praktijkbedrijven en op proefboerderijen op de kleigronden in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland. Innovatiegroepen werken aan het testen en verbeteren van strokenteelt. Ondernemers krijgen binnen deze groepen ondersteuning in de toepassing van strokenteelt op hun bedrijf en zijn daarmee de spil in een kennis en leernetwerk op het thema gewasdiversiteit.

Projecttrekker

Naam

Martine Trip

Organisatie

Wageningen University and Research - Open Teelten

Partners

WUR

Delphy

HAS hogeschool

20 agrarische ondernemers

30 erfbetreders/ketenspelers

Looptijd

2021-2024

Activiteiten

2021

 • Werving ondernemers voor innovatiegroep
 • Startbijeenkomst met innovatiegroep
 • Intakegesprekken met ondernemers
 • Ondersteuning bij bouwplan ontwerp en advies in seizoen
 • Bijeenkomst over mechanisatie
 • Bedrijfsbezoeken

2022

 • Workshop bouwplanontwerp
 • Evaluatie 2021
 • Bijdrage strokenteelt BioKennisWeek
 • Doorontwikkelen van brede schil om innovatiegroepen
 • Samenwerking met HAS-studenten voor biodiversiteit monitoring
 • Advies in het groeiseizoen
 • Bedrijfsbezoeken

2023

 • Webinar resultaten strokenteelt
 • Evaluatie 2022
 • Bijeenkomsten bij en met telers
 • Bijeenkomst stakeholders rondom belonen m.b.v. de BMA
 • Advies in het groeiseizoen waar gewenst

Publicaties

Bekijk hier de algemene publicatie.

Laatste nieuws

14 maart 2024

Grote opkomst akkerbouwers op bijeenkomst biodiversiteitsmonitor

Lees verder

14 maart 2024

Nieuwe projecten

Lees verder