Ontwikkelen van een versnellingsaanpak in de transitie van monocultuur naar meer gewasdiversiteit (strokenteelt) in de akkerbouw

Doel

Biodiversiteitsherstel door het ontwikkelen van een versnellingsaanpak in de transitie van monocultuur naar meer gewasdiversiteit (strokenteelt) in de akkerbouw.

Er is een brede wetenschappelijke onderbouwing van de positieve effecten van gewasdiverse teeltsystemen op biodiversiteit, efficiƫnt gebruik van hulpbronnen, weerbaarheid tegen ziekten en plagen, weerbaarheid tegen klimaatverandering en zelfs opbrengst. Doel is om de toepassing van gewasdiverse teeltsystemen te stimuleren op praktijkbedrijven en op proefboerderijen op de kleigronden in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland. Verschillende innovatiegroepen werken aan het testen en verbeteren van strokenteelt. Ondernemers krijgen binnen deze groepen ondersteuning in de toepassing van strokenteelt op hun bedrijf en zijn daarmee de spil in een kennis en leernetwerk op gewasdiversiteit.

Partners

WUR

Delphy

ZLTO

HAS hogeschool

20 agrarische ondernemers

30 erfbetreders/ketenspelers

Looptijd

2021-2024

Planning

 • Fase 1 Verkenning aanpak strokenteelt: Q4 2020
 • Markt erkenning/ inventariseren deelnemers
 • Start Pilot: Q4 2021
 • Evaluatie en voorstel vervolgtraject.
 • Fase 2 Gebiedspilot Strokenteelt ZWD: Q1 2022
 • Aanvraag IBP Project Strokenteelt

Activiteiten

2021

 • Werving ondernemers voor innovatiegroep
 • Startbijeenkomst met innovatiegroep
 • Intakegesprekken met ondernemers
 • Ondersteuning bij bouwplan ontwerp en advies in seizoen
 • Bijeenkomst over mechanisatie
 • Bedrijfsbezoeken

2022

 • Workshop bouwplanontwerp
 • Evaluatie 2021
 • Bijdrage strokenteelt BioKennisWeek
 • Doorontwikkelen van brede schil om innovatiegroepen
 • Samenwerking met HAS-studenten voor biodiversiteit monitoring
 • Advies in het groeiseizoen
 • Bedrijfsbezoeken

Publicaties

Bekijk hier de algemene publicatie.

Laatste nieuws

1 november 2021

Landbouw en openbaar groen: samen sterker!

Lees verder

1 december 2021

Huub Remijn deelt zijn ervaringen over het aanleggen...

Lees verder