14 maart 2024

Nieuwe projecten

Bodemleven, biodiversiteit en circulair of regeneratief boeren: binnen de Broedplaats Volhoudbare Landbouw worden verschillende nieuwe projecten ontwikkeld. Zo wordt er in de Zuidwestelijke Delta volop geëxperimenteerd en waardevolle ervaring opgedaan met nieuwe teeltsystemen en verdienmodellen om de landbouwtransitie te versnellen.

Begin 2024 zijn de volgende projecten ingediend:

Sensorisch landschap

In het project Sensorisch landschap (eDNA) wordt door middel van eDNA-techniek de relatie tussen verdichting, infiltratie en bodemleven onderzocht in de Zuidwestelijke Delta. Daarbij worden nieuwe bodemindicatoren geïdentificeerd. Voor meer informatie, zie: www.sensorischlandschap.nl.

Wil je als teler meedoen en meer inzicht krijgen in de bodemkwaliteit van jouw perceel? Mail naar info@sensorischlandschap.nl.

Circulariteit begint bij de bodem

Dit project verkent het sluiten van lokale grondstofstromen (bermgras) naar bodemverbeteraar (compost) en organiseert hiervoor een samenwerking tussen boeren. Lees hier meer over de achtergrond van het initiatief

Regeneratief boeren - mechanisatie en compostering

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de opschaling van innovatieve machines en nieuwe composttechnieken.

BMA-Scenario doorrekening voor de Zuidwestelijke Delta

Dit project onderzoekt de mogelijke ecologische en economische impact van de Biodiversiteitsmonitor (BMA).

Meer weten

Volg hier de laatste ontwikkelingen bij de Broedplaats Volhoudbare Landbouw