Nergens ter wereld is er een deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie zo aanwezig is als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Daarom nemen provincies Zeeland, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen het voortouw op weg naar UNESCO-keurmerk GeoPark Schelde Delta. Eind 2022 wordt een bidbook ingediend om dit keurmerk te verkrijgen.

Laatste nieuws