Vanaf Loevestein tot voorbij de Haringvlietdam ligt een dynamisch deltagebied. Een uniek ecosysteem verbonden door het water. Hier gaan mens en natuur al eeuwenlang hand in hand.

NLDelta onderscheidt zich van andere gebieden in Nederland door de unieke overgang van zoet naar brak naar zout water in combinatie met de invloeden van eb en vloed. Dit vormt de basis en de schaal voor unieke natuur en gebiedsontwikkeling. Het kernteam NLDelta, bestaande uit de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie en Sportvisserij Nederland, maakt met projecten de meerwaarde van samenwerking op de schaal van NLDelta duidelijk.

Meer informatie: www.nldelta.nl

Laatste nieuws