Dit project richt zich op de opslag van zoetwater in de ondergrond. Samen met experts van Deltares, Acacia Water en KWR werken de projectpartners aan maar liefst 5 haalbaarheidsstudies: 4 voor de poelgronden en 1 voor een cluster van agrariërs op de kreekrug.

Doel

Mogelijkheden onderzoeken voor het vasthouden en bergen van hemelwater in de hoger gelegen kreekruggen en de lager gelegen poelgronden.

Projecttrekker

Samenwerkende partijen

Partners

Deltares

KWR

Acacia Water

Agrarisch Schouwen-Duiveland

gemeente Schouwen-Duiveland

Looptijd

2020-2022

Planning

Q1 2020

Start

Q1 2022

Afronding

Laatste nieuws

16 juni 2024

Waterkaravaan bezoekt Kop van Goeree

Lees verder

8 december 2023

Bestuurlijke bijeenkomst Living Lab Schouwen-Duiveland

Lees verder