De Zoetwater Academie legt relevante kennis over zoetwater vast en verspreidt die over een leernetwerk. In de academie staan leren van de opgebouwde kennis over zoet water en leren van elkaar centraal. Regelmatig organiseren we kennisbijeenkomsten, workshops, excursies en meer. HZ University of Applied Sciences werkt nauw samen met Delta Platform en de andere deelprojecten in de broedplaats.

Doel

Het doel van de fieldlabs is om een gebiedsgerichte aanpak te ontwikkelen: een klimaatrobuust watersysteem voor een vitale landbouw in een veranderend klimaat.

Projecttrekker

Naam

Buro Waterfront

Partners

Acacia Water

Delphy

Waterschap Scheldestromen

agrariƫrs

Programmateam broedplaats Zoet Water Schouwen Duiveland

Looptijd

2020 t/m 2024

Planning

Q4 2023

Fieldlab 1 Brouwershaven-Zonnemaire gereed

Q4 2024

Fieldlab 2 Burghsluis gereed

nader te bepalen

Fieldlab 3

Laatste nieuws

23 juni 2022

Samen investeren in Zoet water op Schouwen-Duiveland

Lees verder

23 juni 2022

Samenwerken investeren in Zoet water op Goeree-Overflakkee

Lees verder