8 september 2023

Groenblauwe dooradering

Bermen, hagen, akkerranden en oevers: de randen in het landschap worden door verschillende partijen beheerd. Naast openbaar groenbeheerders aangesteld door provincies, waterschappen en gemeentes, zien steeds meer boeren een rol voor zichzelf weggelegd. Door bomen en hagen aan te planten en de randen van hun akkers in te zaaien, leveren zij een belangrijke bijdrage aan ons landschap.

‘In het NPLG wordt ernaar gestreefd dat 10% van een gebied bestaat uit dergelijke natuurlijke elementen,’ legt Irene Bouwma uit. Bouwma is vanuit de WUR projectleider van het Gebiedsnetwerk rondom Landbouw en Openbaar Groen. ‘De groenblauwe dooradering komt daardoor in een stroomversnelling,’ ziet Bouwma. ‘Oevers worden voorzien van bufferranden. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. Samen met akkerranden verhogen zij ook de biodiversiteit. Dit biedt weer de mogelijkheid tot natuurlijke plaagregulatie. De kleurrijke randen hebben bovendien een recreatieve waarde.’

Gebiedsnetwerk

Voor de groenblauwe dooradering is het essentieel dat boeren en openbaar groenbeheerders samenwerken. ‘Eigenlijk liep ons project op de muziek vooruit,’ vervolgt Bouwma. ‘Wij zijn echt bij nul begonnen. Daarbij hebben we eerst geïnventariseerd wie wat beheert en waarom. Iedereen heeft daarbij een eigen visie. Met ons gebiedsnetwerk brengen we verschillende partijen met elkaar in contact. Zo vergroten we het bewustzijn van elkaars werkwijze en delen we kennis.’


‘De groenblauwe dooradering beheren we met z’n allen. Daarom moeten we beginnen met elkaars wereld beter te begrijpen.’

Irene Bouwma (WUR), Projectleider Gebiedsnetwerk rondom Landbouw en Openbaar Groen

Keukentafelgesprekken

‘Nu de regels vanuit GLB helder zijn, starten we met keukentafelgesprekken. Daarbij gaan we in gesprek met agrarisch ondernemers welke kansen zij zien voor akkerranden en andere groenblauwe landschapselementen en de keuzes die ze maken. We snappen dat akkerranden ten koste gaan van teeltgebied. Ze kosten de boer geld. Collectieve vergoeding en ondersteuning is daarom een belangrijke voorwaarde.’

Oase

‘In september brachten we een veldbezoek op Goeree-Overflakkee’, vertelt Bouwma enthousiast. ‘Bij dit bedrijf worden verschillende stroken gestapeld: een oever met een flinke bufferstrook en een brede akkerrand. De boer stemt het onderhoud van deze stroken af met de beheerder van de ecologische berm die ernaast ligt. Het resultaat is een ware groenblauwe oase!’

Meer weten

Het IBP-project ‘Gebiedsnetwerk rondom Landbouw en Openbaar Groen’ is een samenwerking van de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, de agrarische collectieven, twee waterschappen, gemeenten en verschillende ketenpartijen.

Klik hier voor de projectpagina.
Lees hier meer over plaagregulatie.