21 december 2022

Innovatief karakter zorgt voor vertraging in subsidieverlening

Twee projecten binnen de broedplaats Volhoudbare Landbouw lopen op dit moment tegen een uitdaging aan. Het gaat om de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en het project Strokenteelt (Gebiedspilot Transitie naar agro-ecologische, gewasdiverse teeltsystemen). Het innovatieve karakter van beide projecten vraagt om juridische voorzorgsmaatregelen die tijdrovend zijn. Zodoende lopen ingediende projectaanvragen vertraging op.

Uitsluiten van staatssteun

Enkele maanden geleden dienden Boerenverstand en 3 waterschappen een gezamenlijke projectaanvraag in bij de provincie Zuid-Holland om de Biodiversiteitsmonitor in de praktijk te testen. Ook voor het project Strokenteelt is in de afgelopen maanden een projectaanvraag ingediend. De beschikkingen laten nog altijd op zich wachten. De reden voor dit oponthoud is dat er veel afstemming nodig is tussen experts van het Rijk en van provincies om tot een juiste analyse van beide aanvragen te komen. Deze analyse luistert heel nauw omdat de Europese Unie uiterst kritisch kijkt of overheden de markt beïnvloeden met staatssteun. Het is zaak om te voorkomen dat de EU achteraf boetes geeft. Daarom is recent een toelichting opgesteld om de aanpak van de Biodiversiteitsmonitor en van het project Strokenteelt te onderbouwen.

Begin 2023 uitsluitsel

Op het moment dat dit bericht verschijnt, buigt de EU zich over deze toelichting. De reactie laat niet lang meer op zich wachten. Daarom hebben we goede hoop dat de beschikking begin 2023 wordt toegekend.