In het gebied Brouwershaven-Zonnemaire werken 15 landeigenaren en landgebruikers samen met deskundigen van onder andere het waterschap Scheldestromen en Acacia Water aan een aanpak voor een verbeterd en vernieuwend watersysteem. Het fieldlab heeft als doel om een klimaatrobuust watersysteem te ontwikkelen voor een vitaal landelijk gebied.

Doel

Het doel van de fieldlabs is om een gebiedsgerichte aanpak te ontwikkelen: een klimaatrobuust watersysteem voor een vitale landbouw in een veranderend klimaat.

Projecttrekker

Naam

Buro Waterfront

Partners

Acacia Water

Delphy

Waterschap Scheldestromen

agrariƫrs

Programmateam broedplaats Zoet Water Schouwen Duiveland

Looptijd

2020 t/m 2024

Planning

Q4 2023

Fieldlab 1 Brouwershaven-Zonnemaire gereed

Q4 2024

Fieldlab 2 Burghsluis gereed

nader te bepalen

Fieldlab 3

Laatste nieuws

7 juni 2023

Zoet water op de kop van Goeree

Lees verder

7 juni 2023

Laatste kans subsidie zoetwatermaatregelen

Lees verder