Ontwikkeling van een lonkend maatschappelijk perspectief en routekaart voor volhoudbare landbouw in de Zuidwestelijke Delta 2040 in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van de voedselketen.

Doel

Een brede groep belanghebbenden uit de agrarische sector en voedselketen betrekken bij de ontwikkeling van een maatschappelijke gewenst perspectief Volhoudbare landbouw in de Zuidwestelijke Delta 2040, een routekaart 2040 en een uitvoeringsprogramma met daarin eerste aantal activiteiten en projecten.

Projecttrekker

Kernteam Broedplaats Volhoudbare landbouw

Partners

5 grootschalige akkerbouwers

brede vertegenwoordiging van de agrarische sector en voedselketen (boeren, ketenspelers, afnemers, verwerkers, dienstverleners)

Ministerie van LNV

Provincie Zeeland

Provincie Noord-Brabant

Provincie Zuid-Holland

Waterschappen

Gemeenten

Andere maatschappelijke partijen

adviesbureau Origame

Looptijd

2021-2023

Planning

  • Perspectief Volhoudbare Landbouw: Q3-4 2021
  • Maatschappelijk perspectief volhoudbare landbouw en routekaart: Q1-2 2022
  • Verkennen kansrijke samenwerkingen: Q3 2022
  • Vertaling routekaart in een uitvoeringsprogramma en nieuwe projectaanvragen IBP: Q4 2022
  • Projecten 2.0: 2022-2024

Activiteiten

In 2021 is met een aantal grootschalige akkerbouwers uit Zeeland, Brabant en Zuid-Holland een maatschappelijke gewenst perspectief/ ambitie en routekaart naar een Volhoudbare landbouw in de Zuidwestelijke Delta 2040 ontwikkeld. In navolging van het perspectief van de grootschalige akkerbouwers bouwen we samen met boeren, ketenpartijen, dienstverleners, overheden en kennispartijen – allemaal maatschappelijke partijen en vertegenwoordigers uit de voedselketen en agrarische sector – verder aan een maatschappelijk perspectief volhoudbare landbouw in de Zuidwestelijke Delta en een routekaart.

In 2022 volgt een bijeenkomst om met elkaar in discussie te gaan over verschillende doelopgaven. Verder volgen diepte-interviews met relevante belanghebbenden en zijn er netwerkbijeenkomsten en ambitiesessies. Zo verkennen we met elkaar kansrijke samenwerkingen. De volgende stap is een tweede reeks projecten te ontwikkelen die bijdragen aan een Zuidwestelijke Delta en die laten zien hoe een volhoudbaar, hoog-innovatief en circulaire agrarische sector én voedselketen er uit kan zien.

Laatste nieuws

15 juni 2024

Carbon Farming langs de Bloemendaalse polderroute in Moerdijk

Lees verder

15 juni 2024

Boeren met Biodiversiteit

Lees verder