10 december 2023

Zesde voortgangsrapportage

Op 7 december 2023 werd de zesde voortgangsrapportage vastgesteld. Het IBP heeft sinds de lancering in 2020 diverse innovatieve projecten mogelijk gemaakt en aangejaagd. Programmamanager Inge Hoogerbrugge blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar 2024.

In 2023 werden maar liefst zes projectvoorstellen ingediend. Daarmee werd een positief vervolg gegeven aan de vruchtbare weg die de afgelopen jaren is ingeslagen. Hoe dat komt? ‘Het netwerk is nu op orde. Voor nieuwe projecten weten we wie je moet benaderen,’ stelt Inge Hoogerbrugge opgetogen vast. ‘Bij de Broedplaats Volhoudbare Landbouw werpt dat nu echt zijn vruchten af. Daarnaast is de urgentie groot want het huidige programma loopt tot 2025.’

Vooruitblik

Met de uitrol van nieuwe projecten en afronding van de al lopende initiatieven valt er volgend jaar veel te vieren. Hoogerbrugge: ‘IBP gaat zoveel verder dan een leernetwerk en subsidieregeling. Naast de kennis en inzichten die we hebben opgehaald, laten we met de beleefpunten van Yerseke Moer straks ook iets tastbaars achter in het landschap, toegankelijk voor iedereen.’

Bottom-up beweging

De opgaven zijn en blijven groot, maar Hoogerbrugge ziet dat de bottom-up beweging blijft doorgaan ondanks het uitblijven van een Landbouwakkoord. ‘Met de lessen uit het IBP hopen we de provinciale programma’s Landelijk gebied (PPLG’s) te inspireren. Dan kan de systeemverandering waarvoor wij in de Zuidwestelijke Delta gepionierd hebben, vanuit het NPLG verankerd worden.’ Onderdelen van het IBP maken al deel uit van de maatregelpakketten van de Provinciale Programma’s Landelijk gebied. Het streven voor 2024 is om dit te versterken.

Meer weten

Binnen het IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta wordt gebiedsgericht gewerkt aan landbouw, natuur, water en klimaat. De broedplaatsen Zoetwater, Volhoudbare Landbouw en Genieten en Beleven in de Delta vormen het hart van het programma. Voor gedetailleerde informatie over de lopende projecten zie de tabellen in de bijlage van de rapportage.

Lees hier de volledige voortgangsrapportage